De Lochemse zandwegen hebben een belangrijke landschappelijke waarde en een recreatieve functie. Maar zandwegen zijn ook kwetsbaar; ze vragen om verantwoord gebruik en specifiek onderhoud. Hieronder leest u welke typen zandwegen de gemeente onderscheidt en hoe wij deze onderhouden. Dit onderhoud doen wij binnen de kaders en het budget van de gemeente.

Zandwegen: twee onderhoudstypen

 • Veel zandwegen ontsluiten landbouwpercelen.
  We zorgen ervoor dat deze percelen het hele jaar door voor trekkers of ander landbouwmaterieel bereikbaar zijn. De wegen zijn niet bedoeld voor doorgaand personenverkeer. Een aantal van deze wegen zijn bovendien voorzien van een C1-bord, een bord dat aangeeft dat de weg afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.
 • Ontsluit een zandweg woningen of bijvoorbeeld recreatiebedrijven?
  Dan staat de bereikbaarheid en veiligheid van aanwonenden voorop. Hollandse weersomstandigheden maken groot effectief onderhoud drie tot vier maanden per jaar mogelijk; de periodes zonder wateroverlast, opdooi of droogte. In de overige maanden wordt de veiligheid in de gaten gehouden en treffen we naast noodreparaties soms tijdelijke (nood)maatregelen. In de bijgevoegde folder leest u daar meer over.

Ontsluiting per gebied

Bij (nood)maatregelen of aanpassingen zorgen we ervoor dat aanwonenden in een gebied altijd toegang hebben tot een doorgaande verharde weg. Dit hoeft niet de kortste route te zijn; belangrijk is dat een volledig cluster woningen bereikbaar en toegankelijk blijft.  

Regulier onderhoud is enkele maanden per jaar mogelijk:

 • Ieder jaar worden de zandwegen dan gecontroleerd en - afhankelijk van de staat - geschaafd.
 • Eventuele gaten worden gevuld, wegprofielen hersteld en afwateringen gecontroleerd.
 • Soms wordt de verkeersdruk te groot. De zandweg wordt bijvoorbeeld langdurig of permanent intensief gebruikt. Als de ondergrond dit niet verdraagt proberen we op die plek de draagkracht te verbeteren.

Bij draagkrachtverbetering gaat het om ‘groot onderhoud’. Zand, grind en/of puin moet opnieuw onder het profiel worden gelegd. Het is een intensieve aanpak die we alleen uit kunnen voeren bij gunstige weersomstandigheden.

Sneeuw, ijzel, gladheid en opdooi….

Het is niet mogelijk om zout te strooien op zandwegen. Het is vaak goed bedoeld, maar we vragen bewoner dit ook zelf niet te doen. Zout zorgt voor opdooi van de toplaag waardoor de wegen onbegaanbaar worden.

Is er sprake van een extreme omstandigheid zoals opdooi? Dan kan het zijn dat we de weg een korte periode afsluiten. U leest meer over deze maatregelen in bijgaande folder

Vragen?

Wonen aan een zandweg is landschappelijk wonen. De gemeente Lochem en Circulus-Berkel zetten zich graag in om dit mogelijk te maken en te houden.

 • Heeft u vragen over de het onderhoud of mist u informatie? Neem dan contact op met Circulus-Berkel BuitenRuimte Lochem. 
 • Heeft u vragen over het beleid rondom (zand)wegen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Lochem

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.