Gladheidsbestrijding

Wanneer gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dat gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. Namens de gemeente verzorgt Circulus-Berkel BuitenRuimte de uitvoering van de strooiwerkzaamheden. In het gemeentelijke gladheidspreventieplan is vastgelegd hoe en waar wordt gestrooid.

Strooiroutes en sneeuwploegen

De gemeente Lochem kent zeven strooiroutes. Gedetailleerde route-informatie vindt u op deze kaart. Soms hebben we niet alleen te maken met gladheid maar ook met bijvoorbeeld hevige sneeuwval. De wagens worden dan voorzien van zogenaamde 'sneeuwploegen'. Met deze schuivers worden de wegen vóór het strooien begaanbaar gemaakt.

Wat kunt u doen?

  • Van weggebruikers wordt vanzelfsprekend gevraagd rijstijl en snelheid aan te passen aan eventuele winterse omstandigheden.
  • Daarnaast kunt u als bewoner bijdragen aan veiligheid en de toegankelijkheid van uw buurt door de stoep voor uw woning sneeuwvrij te houden.
  • U helpt de gladheidsbestrijders een handje door uw wagen zo min mogelijk op de weg te parkeren (maar op bijvoorbeeld eigen terrein of in vakken). Zo kan de hele weg meegenomen worden bij het sneeuwschuiven en het strooien.
  • Kunt u alleen op de weg parkeren? Bij sneeuwschuiven kan het zijn dat er een 'walletje' om uw wagen ontstaat. Daarvoor graag uw begrip.

Gladheidspreventieplan

De gemeente Lochem kent een gladheidspreventieplan. In dat plan staat hoe en waar gladheid bestreden én voorkomen wordt. Zo wordt er gestrooid voordat dat het wegdek bevriest: preventief strooibeleid. We streven er verder naar dat u binnen de kom na maximaal 300 meter op een gestrooide weg komt. Het gladheidspreventieplan vindt u op de website van de gemeente. Op basis van het preventieplan legt de gemeente de uitvoering jaarlijks vast in een gladheidsbestrijdingsplan.

Samenwerking

In Lochem werken we nauw samen met de provincie Gelderland en buurgemeenten. Zo gaat de alarmering via de provincie op basis van een weeradvies van Meteoconsult. Het zout wordt daarnaast betrokken vanaf twee provinciale steunpunten (Warnsveld en Ruurlo). Met de provincie en buurgemeenten zijn afspraken gemaakt over gemeenteranden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan zodra de weg overgaat in een provinciale of in een weg van een buurgemeente.

Uw melding of verzoek

De gemeente stelt jaarlijks het gladheidbestrijdingsplan vast. Circulus-Berkel voert de werkzaamheden volgens deze afspraken uit. Een verzoek ook elders te strooien kunnen we dus niet opvolgen. Wel ontvangt de gemeente de ontvangen verzoeken en suggesties van ons; het is voor de gemeente relevante informatie bij de jaarlijkse evaluatie van het bestrijdingsplan.

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.