Gladheidsbestrijding

Wanneer gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dat gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. Namens de gemeente coördineert Circulus-Berkel BuitenRuimte de strooiwerkzaamheden. In het gemeentelijke gladheidspreventieplan is vastgelegd hoe en waar wordt gestrooid.

Strooiroutes 

De gemeente Lochem kent zeven strooiroutes. Gedetailleerde route-informatie vindt u op onderstaande kaart.

Soms hebben we niet alleen te maken met gladheid, maar ook met flinke sneeuwval. De wagens zijn dan uitgerust met 'sneeuwploegen'. Met deze schuivers worden wegen vóór het strooien begaanbaar gemaakt.

Valt er sneeuw gevolgd door een vriesperiode? Dan breiden we de routes uit met extra calamiteitenroutes. Het strooien doen we samen met bekende en ervaren Lochemse aannemers. 

Wat kunt u zelf doen bij winterweer?

  • Van alle weggebruikers wordt natuurlijk gevraagd rijstijl en snelheid aan te passen aan winterse omstandigheden.
  • Als bewoner kunt u helpen bij de veiligheid en de toegankelijkheid van de buurt. Bijvoorbeeld door de stoep voor uw woning sneeuwvrij te maken. 
  • U helpt de gladheidsbestrijders een handje door uw auto zo min mogelijk op de weg te parkeren (maar bijvoorbeeld op eigen terrein of in vakken). Zo kan de hele weg meegenomen worden bij het sneeuwschuiven en het strooien.
  • Kunt u alleen op de weg parkeren? Bij sneeuwschuiven kan het zijn dat er een 'walletje' om uw wagen ontstaat. Daarvoor graag uw begrip.

Gladheidspreventieplan

De gemeente Lochem kent een gladheidspreventieplan. In dat plan staat hoe en waar gladheid bestreden én voorkomen wordt. Zo wordt er gestrooid voordat dat het wegdek bevriest: preventief strooibeleid.  Het zout wordt - vlak voordat het op de weg komt - nat gemaakt met zoutoplossing. Zo blijft het beter op de weg liggen, verwaait het minder snel en er kan nauwkeuriger gewerkt worden.

We streven ernaar dat u - binnen de kom - na maximaal 300 meter op een gestrooide weg komt. Het gladheidspreventieplan vindt u op de website van de gemeente. Op basis van het preventieplan legt de gemeente de uitvoering jaarlijks vast in een gladheidsbestrijdingsplan.

Samenwerking en strooizout

In Lochem werken we nauw samen met de provincie Gelderland en buurgemeenten. Zo gaat de alarmering via de provincie op basis van een weeradvies van Meteoconsult. Het zout wordt daarnaast betrokken vanaf twee provinciale steunpunten (Warnsveld en Ruurlo). Het zout bevat geen verontreiniging zoals PFAS.

Met de provincie en buurgemeenten zijn afspraken gemaakt over gemeenteranden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan zodra de weg overgaat in een provinciale of in een weg van een buurgemeente.

Uw melding of verzoek

De gemeente stelt het gladheidbestrijdingsplan jaarlijks vast. Circulus-Berkel voert de werkzaamheden volgens deze afspraken uit. Wij strooien dus alleen op de locaties die vastgelegd zijn door de gemeente.

Wel geven wij verzoeken of suggesties van inwoners door aan de gemeente: het is rele vante informatie voor de jaarlijkse evaluatie van het bestrijdingsplan. Ga hiervoor naar melding openbare ruimte. 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.