Onderhoud van rioleringen

Huishoudelijk water uit bijvoorbeeld de kraan wordt via het riool afgevoerd. Maar ook regenwater van daken en straten gaat het riool in, of komt - door afkoppeling - in bodem, vijvers en grachten terecht. De gemeente Lochem kent drie soorten riolering, afhankelijk van uw woongebied.

Drie soorten riolering

De gemeente Lochem kent drie soorten riolering. In de meeste kernen is een 'vrijvervalriolering' aangelegd. In het buitengebied is dit een 'drukriolering' of een 'IBA', een individueel zuiveringssysteem.

Reparaties en reiniging

Circulus-Berkel draagt zorg voor (kleine) reparaties en de plaatsing en zorgt voor de reiniging van kolken. Voor grote reparaties of grote projecten wordt door de gemeente een gespecialiseerde aannemer ingeschakeld. Wist u dat de gemeente Lochem zo'n 11.300 kolken telt? Daarvan reinigen we er 11.000 machinaal. De overige 300 kolken worden handmatig gereinigd vanwege bijvoorbeeld slechte bereikbaarheid.

Wat te doen bij een rioolverstopping?

Voor verstopping aan de riolering op eigen terrein kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Verstoppingen aan het gemeentelijke riool meldt u hieronder.

Verstopping voorkomen

Een goed werkend riool is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier, bovendien houden we het onderhoud samen betaalbaar. Hoe u verstopping voorkomt en het riool gezond houdt vindt u op de site van Stichting Rioned en op nietinhetriool.nl.

Melding doorgeven

Veel werkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens het regulier gepland onderhoud. Maar soms is het belangrijk om een situatie te melden. Wilt u een defect aan het gemeentelijk riool melden? Deze en andere acute en belangrijke omgevingsmeldingen kunt u online doorgeven:

 Melding openbare ruimte 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.