Maaien en onderhoud bermen en sloten

Om wateroverlast en daarmee schade te voorkomen vragen bermen en sloten om deskundig onderhoud. Daaronder vallen werkzaamheden als 'korven' en opvullen maar ook maaiwerkzaamheden.

Onderhouden van bermen

Door afzettingen en begroeiing komen bermen soms hoger te liggen dan het wegdek. Het water op de weg vindt dan geen uitweg. Circulus-Berkel-collega's verlagen de berm (het 'afhalen') en vullen eventuele gaten op. Ook worden bermen regelmatig gesnoeid en sloten en bermen gemaaid.

Maaien

In het voorjaar, zo tussen mei en juni, wordt opkomend groen gemaaid op kruisingen en op zichthoeken. Daarmee voorkomen we verkeersonveilige situaties. Ieder jaar in september worden alle bermen gemaaid. Het maaisel wordt dan zo snel mogelijk afgevoerd. Zo voorkomen we een te rijke flora waarmee onkruid en bermgrassen de overhand krijgen. Het tijdig verwijderen zorgt voor een mooie gevarieerdere begroeiing met aantrekkingskracht op vlinders. Het maaien van de bermen wordt altijd aangekondigd via deze site en de gemeenteberichten.

Watervoerende en zaksloten

Het waterschap draagt zorg voor de grote watervoerende sloten, Circulus-Berkel voor de kleine watergangen en 'zaksloten'. In deze sloten wordt water opgevangen waarna het weg kan zakken in de bodem. Om te zorgen dat sloten voldoende water kunnen verwerken worden ze om de twee jaar 'gekorfd' ofwel opgeschoond. Het ene jaar korft Circulus-Berkel de sloten aan de noordzijde van de gemeente, het andere jaar aan de zuidzijde. Het Twentekanaal is daarbij een natuurlijke 'grens'.

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.