Klein onderhoud en speeltuinen

Naast het onderhoud en het beheer van civiele kunstwerken zorgt Circulus-Berkel voor het onderhoud van straatmeubilair. Ook speeltoestellen worden in opdracht van de gemeente gecontroleerd en eventueel aangepast.

 

Onderhoud civiele werken en kunstwerken

Om de veiligheid van bijvoorbeeld bruggen, duikers en gemalen (civiele werken) te waarborgen controleert Circulus-Berkel deze regelmatig op beschadigingen en verzorgt het kleine onderhoud. Ook worden civiele kunstwerken zoals gemeentelijke monumenten onderhouden.

Veilige speel- en fittoestellen

Speeltuinen horen veilig te zijn. Zowel de toestellen als de ondergrond moeten daarom aan belangrijke veiligheidseisen voldoen. Daarbij maakt het niet uit of een speeltoestel eigendom is van de gemeente of bijvoorbeeld een vereniging. Circulus-Berkel controleert toestellen in opdracht van de gemeente en draagt zorg voor de keuring van nieuwe speeltoestellen. Daarvoor heeft Circulus-Berkel gekwalificeerde inspecteurs in dienst.

Vragen of meldingen

Veel werkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens het regulier gepland onderhoud. Maar soms is het belangrijk om een situatie te melden. Constateert u bijvoorbeeld een onveilige situatie door een beschadigd speeltoestel? Deze en andere belangrijke omgevingsmeldingen kunt u online doorgeven:

 Melding openbare ruimte 

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.