Schapenbegrazing 

Vanaf eind april/begin mei kunt u ze spotten op gemeentelijke gazons en bermen in Eefde: Poll Dorset-schapen. De kudde van Herbert Nijkamp maakt tussen april en oktober ‘graasrondes’ langs aangewezen locaties. Vanaf half juli 2021 komt de kudde ook in en rondom Gorssel grazen! De ooien houden grassen, kruiden en andere planten kort en vervangen zo het maaiwerk met machines. 

Duurzame grasmaaiers

De schapen geven het dorp een rustgevende aanblik, ondertussen zijn ze hard aan het werk. Tijdens hun trektocht verspreiden ze zaden, vruchten en plantdelen en zorgen zo voor een rijke begroeiing. De dieren komen ook op plekken die met machines lastig te bereiken zijn. 

Enkele jaren terug onderzochten we met de gemeente en inwoners of begrazing een goede 'alternatieve' maaimethode is. Na de geslaagde pilot horen de dieren er in Eefde al echt bij. En ook in Gorssel grazen vanaf half juli 50 ooien. De schapen dragen bij aan meer natuur(beleving) in en rondom het dorp, een belangrijk speerpunt van de gemeente. 

Meer over schapenbegrazing, de kudde én de werkwijze van de herder vindt u in deze nieuwsbrief.

Schapenbegrazing in het kort

Wat ziet u ervan?

In de eerste plaats verandert het aanzicht van het dorp: in plaats van machines ziet u op verschillende locaties schapen het maaiwerk doen. Minder machines betekent minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, daarnaast ziet u dat graslanden er geleidelijk anders uit gaan zien. Omdat schapen een voorkeur hebben voor de meest productieve grassen ontstaat er ruimte voor kruiden en bloemen. De berm oogt verder wat 'ruwer' want het gras wordt door schapen gegeten maar niet gemeten...


Veelgestelde vragen

  • Waar lopen de schapen? De schapen staan niet op een vaste locatie maar 'trekken' door het begrazingsgebied. De graaslocaties vindt u globaal aangegeven op deze kaart van Eefde. De Gorsselse kaart vindt u hier.
  • Mag ik de schapen voeren? De herder let goed op het eetgedrag van de schapen. Zo mogen schapen geen tuinafval eten, dat kan schadelijk zijn. Wilt u of uw kind een schaap een broodje voeren? Het is meestal geen probleem. Meld het voor de zekerheid even bij de herder.
  • Wat doe ik met mijn hond? De schapen verblijven achter rasters, zodat ze zonder stress kunnen grazen. Deze rasters staan onder stroom. Het is - voor de rust van de schapen én voor uw hond - dus verstandig uw hond aangelijnd en op afstand te houden.
  • Hoe zit het met de schapenkeutels? Schapen laten deze voornamelijk buiten graastijd vallen. En wat er valt verteert snel. Mocht uw hond van de uitwerpselen eten: het is niet schadelijk voor uw dier. Natuurlijk zijn grote hoeveelheden niet verstandig.

Begrazingsperiodes

In Eefde wordt het gebied in drie periodes 'begraasd'. Deze start eind april/begin mei, de laatste periode medio september. In Gorssel maakt de kudde dit jaar twee rondes, het begrazen begint daar half juli. De schapen laten aan het einde van het seizoen vaak wat ruw gras staan; hier overwinteren kleine zoogdieren en insecten.

Meldingen of vragen

  • De herder is regelmatig bij de kudde aanwezig. Uw vragen (over de kudde of de begrazing) zijn bij hem van harte welkom.
  • Is de herder niet aanwezig en constateert u een onregelmatigheid? Denk aan een ziek ooi of een defect aan de rasters. Schaapsherder Herbert Nijkamp is bereikbaar op het noodnummer 06-23719068.  U vindt dit nummer ook op de rasters.  

Start van het begrazingsseizoen

De dames zijn naar de kapper geweest en hebben er zin in!

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.