Prunusbomen en zuilplatanen voor de Lochemse Rembrandtlaan

In het gemeentenieuws van 8 november heeft u kunnen lezen over essentaksterfte. Een schimmel uit Azië tast veel essen in Nederland aan waardoor deze uiteindelijk afsterven. In de gemeente Lochem is circa 50 procent van de essen binnen de bebouwde kom aangetast. De bomen worden gesnoeid en goed in de gaten gehouden.

Maar soms is de gezondheid van de bomen zo slecht dat takken afbreken en er direct gevaar kan ontstaan voor voorbijgangers of de buurt. De essen moeten dan worden vervangen.

Samen met de buurt kiezen voor een gevarieerd groenbeeld

Ook bij een groot deel van de essen aan de Lochemse Rembrandtlaan werd essentaksterfte geconstateerd. De bomen stierven af en vormden een steeds groter gevaar voor de omgeving en het verkeer. De gemeente Lochem en Circulus-Berkel hebben daarom besloten om over te gaan op vervanging van de zieke bomen. Aanwonenden zijn zo snel mogelijk geïnformeerd over de situatie.

Mooie bloei en mooie herfstkleuren

Samen met de buurt is vervolgens gekeken naar de planning en naar de nieuwe aanplant. Welke nieuwe bomen zijn geschikt en passend in het groene straatbeeld van de Rembrandtlaan? Met de aanwonenden is gekozen voor een meer gevarieerd straatbeeld door het planten van twee soorten bomen: statige zuilplatanen én prunusbomen (de Prunus Umineko) die garant staan voor een mooie bloei en herfstkleuren in het najaar.

Deze 17 bomen vervangen de 16 essen die tussen 27 en 30 november worden gerooid. Na het herstellen van het straatwerk krijgen de jonge bomen hun plek aan de Rembrandtlaan. Dit plantwerk vindt naar verwachting plaats tussen 10 en 14 december.

Meer over essentaksterfte

leest op de website van de gemeente Lochem.

Gepubliceerd op 28 november 2018