Eikenprocessierupsen: in de afgelopen zomers waren ze in steeds grotere getale aanwezig. Hoe herkent u de rups? Hoe bestrijden we deze plaagrups en wat kunt u zelf doen? Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert de bestrijding van de 'epr' voor de gemeente Lochem. 

Van plaagrups naar nachtvlinder

Eikenprocessierupsen maken nesten in eikenbomen en onder de grond: dichte spinsels met vervellingshuidjes en brandharen. De rupsen vervellen enkele malen en zijn in augustus volgroeid. Ze ontpoppen zich dan tot nachtvlinder en veroorzaken geen overlast meer. Voor die tijd kan contact met de brandharen vervelende allergische reacties veroorzaken.

De eikenprocessievlinder kwam voorheen vooral voor in Zuid-Europa. Door de opwarming rukt ze steeds verder op naar het noorden.

Preventief en curatief bestrijden

De gemeente Lochem zet zoveel mogelijk in op het verbeteren van de leefomgeving van 'natuurlijke vijanden' van deze plaagrups. 
Verder laten we de eiken binnen de kom ieder voorjaar preventief behandelen. Dat gebeurt ook op geselecteerde locaties buiten de kom. Worden er na behandeling toch nesten gezien? Dan laten we deze wegzuigen (curatieve bestrijding).


Wat kunt u zelf doen?

Ontdekt u de rupsen in uw eigen tuin? Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor de verwijdering. Ga nooit zelf aan de slag! Spot u nesten in de openbare ruimte? U leest op  deze pagina  hoe u een melding doorgeeft.   

Meer over de eikenprocessierups

Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen of aan luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Niet iedereen krijgt ernstige klachten, milde irritatie gaat binnen enkele dagen meestal over. Koelende gel brengt verlichting.
 

Toch is het goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Informatie over de eikenprocessierups, bestrijding én gezondheid vindt u op de actuele website in opdracht van de rijksoverheid:  processierups.nu 

 

 

Bestrijding hoe en wat? 

Heeft u nesten gespot in gemeentebomen en wilt u een melding maken? Op  deze pagina leest u waar wij wel en niet (kunnen) bestrijden. 

Kijk op onze  Nieuwspagina  om te zien hoe de gemeente en Circulus-Berkel overlast van de 'plaagrups' tegengaan. 

 Nieuwspagina EPR 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.