19 januari 2020 Snoei en risicokap in buitengebied Laren

Snoei en risicokap in buitengebied Laren

In het najaar is het onderhoud van laanbomen in het buitengebied weer gestart. Deze snoeiwerkzaamheden - in opdracht van de gemeente Lochem - voeren we per 'deelgebied' uit. Op dit moment zijn we aan het werk in het gebied Laren.

Gezond bomenbestand

Langs de wegen in het buitengebied staan maar liefst 55.000 bomen. Ze zijn belangrijk voor ons landschap, dus we zijn er zuinig op. Door onderhoud en verjonging in etappes bereiken we een aantrekkelijk en veilig landschap met bomen in verschillende soorten, leeftijden en structuren. Natuurlijk staat bij de zorg voor bomen veiligheid voorop. Zo kan een boom langs de weg die niet (meer) levensvatbaar is een risico vormen voor de omgeving. In zo’n geval moet een boom worden geveld.

Snoei in deelgebieden

Het snoeien van de laanbomen gebeurt in 'deelgebieden'. In het voor- en najaar van 2019 zijn de bomen in het gebied Barchem gesnoeid. Eind 2019 zijn wij gestart met het onderhoud van ruim 11.000 bomen langs de wegen in het buitengebied van Laren. Dit traject loopt door tot het voorjaar van 2020.

Meestal worden de bomen opgekroond en wordt het dode hout verwijderd. Opkronen is het verwijderen/snoeien van takken tot de gewenste hoogte van de kroon. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een hoogwerker. Bomen kunnen er na een goede snoeibeurt vaak weer jarenlang tegenaan. Het volgende snoeiseizoen start eind 2020. Dan zijn de bomen in de buitengebieden van Gorssel en Eefde aan de beurt.

Wanneer risicokap?

Soms is een boom ziek of aangetast en (bijna) niet meer levensvatbaar. Ook niet na flink terugsnoeien. Om risico's voor de omgeving te voorkomen gaan we dan over tot risicokap. Dit doen we tegelijk met de snoei- en onderhoudswerkzaamheden in een gebied. Vaak krijgen de gezonde bomen daarna ook wat meer licht en ruimte. 

Op dit moment telt het buitengebied circa 430 gemeentelijke risicobomen. Aantallen en locaties variëren naar mate de werkzaamheden vorderen. Als er sprake is van een acute situatie (bijvoorbeeld gevaar van omvallen of vallende takken) wachten we niet tot het werk in een gebied start. Dan gaan we over tot noodkap.

Op kap volgt in veel gevallen herplant (nieuwe aanplant). De gemeente bekijkt wanneer en op welke locaties dat gebeurt. Herplant doen we altijd in het naseizoen. 

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Voordat we beginnen met het werk in de deelgebieden ontvangen omwonenden een brief met een toelichting. Tijdens de werkzaamheden wordt de overlast voor buurt en weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. Op de plek van de snoeiwerkzaamheden zijn de wegen soms gedeeltelijk afgezet. Dat kan enige verkeershinder met zich meebrengen.

Vragen?

Neem bij vragen over het onderhoud  van de bomen contact op met Circulus-Berkel. Heeft u vragen over het beleid? Dan kunt u terecht bij de gemeente Lochem. Stuur daarvoor een e-mail naar onzebomen@lochem.nl  

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws