27 juni 2021 Maaien, zaaien, planten: wat doen we zoal?

Maaien, zaaien, planten: wat doen we zoal?

Met de pagina's Buitenbeheer houden we u op de hoogte van onder meer groenwerkzaamheden en nieuws uit uw leefomgeving. Deze keer: hoe zorgen we er in het voor-en najaar voor dat groen, kleur en veiligheid hand in hand gaan?  

Deze keer 'maaien, zaaien en groeien'.  Aantrekkelijke groenstroken en bermen voor mens en dier vragen om onderhoud. Dat kan (minder) maaien zijn, maar ook zaaien of vernieuwen. Natuurlijk is de functie van het groen daarbij belangrijk. Denk aan trapveldjes of wadi's. Bij zichthoeken of bijvoorbeeld fietspaden speelt ook veiligheid een grote rol. 

  • Bermen: zo maken en houden we ze 'natuurlijk aantrekkelijk'
  • De zorg voor veilige zichthoeken en fietspaden
  • Inzaaien van kruidenmengsels, planten van bollen en waterplanten: een indruk van projecten 
  • Bloemenweiden en wadi's; waar dienen ze voor?

De informatiepagina verschijnt in de Berkelbode (naast het Gemeentenieuws) en in De Gids. U vindt de pagina ook hieronder.

Klik op de afbeelding voor een leesbaar formaat

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws