Duurzaam dienstenbedrijf

Voor ons staat het verduurzamen van de samenleving centraal. Daaronder verstaan wij niet alleen het milieu, maar ook de leefbaarheid van de regio. Gezamenlijk met bewoners, met gemeenten en samenwerkingspartners willen we daaraan bijdragen.

Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor acht gemeenten:  Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. In totaal telt ons verzorgingsgebied bijna  440.000 inwoners.

Bij Circulus-Berkel werken verspreid over zeven locaties ruim 650 mensen, waarvan de helft in vaste dienst. De andere helft bestaat uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulus-Berkel verduurzaamt de woon- en leefomgeving in ecologische, economische en sociale zin.  Dit willen we bereiken door te werken aan

  • excellente dienstverlening
  • minder afval, meer grondstoffen
  • een verzorgde leefomgeving
  • het activeren van meer mensen naar werk

Dit doen we mét en vóór onze gemeenten en haar inwoners.

Gemeenten zijn aandeelhouder in Circulus-Berkel.  Financiële winst is geen doel, wel winst voor milieu en samenleving. 

Achtergrond

Circulus-Berkel is in 2014 tot stand gekomen uit de fusie tussen Circulus B.V. te Apeldoorn en Berkel Milieu N.V. te Zutphen.  In de organisatie van Circulus-Berkel zijn de volgende onderdelen opgenomen: Cambio (Deventer), Bboor (Lochem) en Stilema (Epe). Samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met sociale werkvoorzieningsbedrijven in ons verzorgingsgebied.

Meer informatie: www.circulusberkeljaarverslag.nl

 

Missie

"Een afvalvrije maatschappij, een schone leefomgeving, een betrokken samenleving. Zo voegen we meerwaarde toe aan de regio."

 

Kerncijfers

  • 443.234 inwoners als klant
  • 9 gemeenten als aandeelhouder
  • 322 mensen in vaste dienst
  • 414 activerings- en participatiemedewerkers

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.