Strategie

Partner in sociaal domein

Net als onze gemeenten werken wij aan een inclusieve samenleving waarin ieder naar eigen kunnen bijdraagt en waarin ruimte is voor alle soorten inzet. Dat doen we door zoveel mogelijk mensen - bijvoorbeeld vanuit de participatiewet - zinvol werk te bieden en door mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in onze kringloopwinkels, in het onderhoud van groen of bij het sorteren van afvalstromen.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.