15 februari 2021 Informatie ‘blauwe’ container Deventer

Informatie ‘blauwe’ container Deventer

Op 11 november 2020 is in Deventer het nieuwe Grondstoffenplan 2020-2024 vastgesteld. Voor de inwoners van Deventer gaat er een aantal zaken wijzigen. Op de website van Circulus-Berkel houden we u op de hoogte van die wijzigingen. 
In dit bericht vindt u de voorlopige locaties voor de ondergrondse papiercontainers en leest u hoe u zich kunt afmelden voor de ‘blauwe’ container.

Alle bewoners van laagbouwwoningen in Deventer hebben half februari een brief ontvangen waarin een aantal wijzigingen op een rijtje wordt gezet.
In deze brief kondigen we ook het verstrekken van de ‘blauwe’ container aan. Elk huishouden krijgt in principe zo’n container, bedoeld voor het inzamelen van oud papier en karton. Circulus-Berkel leegt deze container – gratis – elke vier weken. Vanaf april 2021 zijn de nieuwe inzameldata te vinden in de (digitale) afvalkalender en de app.

Tot 1 mei zamelt Circulus-Berkel op de huidige manier (met kratjes en dozen) in. 
Vanaf 1 mei 2021 worden de blauwe containers geleegd. 

 

Afmelden ‘blauwe’ container

Brengt u vanaf 1 mei uw oud papier en karton liever naar een ondergrondse papiercontainer in de buurt en wilt u geen ‘blauwe’ container?

U kunt zich (tot 3 maart) via deze link afmelden.
Houd daarvoor wel uw persoonlijke code (die staat in de brief) bij de hand.


Waar komen de containers?

De gemeente en Circulus-Berkel zoeken zorgvuldig naar geschikte locaties voor deze containers.  Exacte locaties zijn daarom op dit moment nog niet bekend, maar we doen ons best om ze goed te verspreiden over de gemeente.
Globaal kunt u er rekening mee houden dat de containers op de volgende locaties worden geplaatst (vaak op de plekken waar nu al textiel- en/of glascontainers staan):

  • Bij winkelcentra
  • Bij grote wooncomplexen
  • In elk dorp
  • In de binnenstad
  • In buurten met (veel) kleinere complexen

 Voorlopige locaties ondergrondse papiercontainers  

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws