01 mei 2021 Informatie inzameling oud papier

Informatie inzameling oud papier

Op 11 november 2020 is in Deventer het nieuwe Grondstoffenplan 2020-2024 vastgesteld. Voor de inwoners van Deventer wijzigt een aantal zaken per 1 mei 2021.  
In dit bericht vindt u informatie over inzameling van oud papier en karton. 

Alle bewoners van laagbouwwoningen in Deventer hebben in maart en april een blauwe container gekregen (tenzij ze zelf hebben aangegeven geen gebruik van deze container te willen maken). Deze container is bedoeld voor het inzamelen van oud papier en karton. Circulus-Berkel leegt deze container – gratis – elke vier weken. 
Vanaf 1 mei kunnen de blauwe containers  op de juiste inzameldagen aan de weg worden gezet. De inzameldata vindt u in de (digitale) afvalkalender en de app.

Gezamenlijke containers voor hoogbouw en binnenstad

Bij hoogbouw en in de binnenstad komen ondergrondse papiercontainers. Daar kunnen bewoners hun oud papier en karton naar toe brengen. De eerste ondergrondse containers zijn inmiddels geplaatst, maar ze staan er nog niet allemaal. Daarom halen we in de periode 1 mei t/m 2 juli oud papier en karton bij hoogbouw en in de binnenstad nog op de gebruikelijke wijze op, maar wel op andere inzameldagen! Alle bewoners die het betreft hebben daarover een brief gehad met de nieuwe – tijdelijke – inzameldata. 

 Tijdelijke wijziging inzameling oud papier hoogbouw/binnenstad 

De gemeente en Circulus-Berkel zoeken zorgvuldig naar geschikte locaties voor deze containers.  Niet alle exacte locaties zijn daarom op dit moment bekend, maar we doen ons best om ze goed te verspreiden over de gemeente.
Globaal kunt u er rekening mee houden dat de containers op de volgende locaties worden geplaatst (vaak op de plekken waar nu al textiel- en/of glascontainers staan):

  • Bij winkelcentra
  • Bij grote wooncomplexen
  • In elk dorp
  • In de binnenstad
  • In buurten met (veel) kleinere complexen

 Voorlopige locaties ondergrondse papiercontainers  

Hebt u nog vragen?

Die beantwoorden we natuurlijk graag! De medewerkers van ons KlantContactCentrum zijn op werkdagen 08.00 tot 17.00 uur op de volgende manieren bereiken:

  • Via ons servicenummer 0900 9552 (geen toeslag)
  • Via WhatsApp 06 10 50 73 00 (u kunt ons daarop niet bellen)
  • Via het contactformulier 
Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws