Samen naar minder afval

Huishoudens van laagbouw in Apeldoorn gaan gefaseerd over op de nieuwe manier van inzamelen. In Apeldoorn Zuid zijn het Rivierenkwartier en Componistenkwartier als eerste wijken in de zomer over. Osseveld-Woudhuis volgt in het najaar. Overige delen van de stad volgen in 2019.

Nieuwe voorzieningen

1 Oranje container voor PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken halen we aan huis ophalen met een grijze container die is voorzien van een oranje deksel ('oranje container'). De ervaring in andere gemeenten leert dat we zo meer PMD inzamelen en de hoeveelheid restafval daalt. De oranje container komt in de plaats van de grijze container, die is opgehaald. Bewoners van Osseveld-Woudhuis ontvangen hierover in oktober meer informatie.

2 Restafval naar de 'buurtbak'

Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een container voor restafval in uw buurt. Bewoners van Osseveld-Woudhuis ontvangen hierover begin oktober meer informatie, inclusief een overzichtskaart waar de containers te vinden zijn.

Uitbreiding service

3 Recycleservice

De gemeente introduceert de Recycleservice voor mensen die niet in staat zijn om hun afval weg te brengen vanwege bijvoorbeeld een medische indicatie. Na een intake worden afspraken op maat gemaakt over de frequentie waarmee het (rest)afval wordt opgehaald. U kunt zich hiervoor aanmelden op recycleservice@apeldoorn.nl of via het telefoonnummer van gemeente Apeldoorn 14 055.

4 Containers voor luiers en incontinentiemateriaal

Er komen in de speciale luiercontainers in de wijken. In het Componisten- en Rivierenkwartier zijn die inmiddels in gebruik genomen. In Osseveld-Woudhuis kunnen die na aanmelding in gebruik worden genomen. In de nieuwsbrief die bewoners van Osseveld-Woudhuis begin oktober ontvangen, is een code opgenomen waarmee zij zich straks kunnen aanmelden.

Kleine grijze container

De introductie van een kleine grijze restafvalcontainer van 140 liter voor wie liever gebruik blijft maken van een voorziening aan huis. Hieraan zijn wel kosten verbonden: eenmalige kosten en kosten per leging. Deze kosten liggen hoger dan wanneer u het zelf wegbrengt. Lees meer over de kosten. Bovendien meldt u een volle container zelf aan. Meer over de wijze van aanmelden van een volle grijze container.

Wijzigingen voor hoogbouw

Bewoners van hoogbouw in Osseveld-Woudhuis ontvangen medio oktober een brief met bijlagen. Deze informatie vindt u onder Wijzigingen hoogbouw Osseveld Woudhuis.

Overzicht wijzigingen

Een overzicht van de wijzigingen vindt u op Minder-afval-overzicht.

 

 

 

 

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.