Samen naar minder afval

Huishoudens van laagbouw in Apeldoorn gaan gefaseerd over op de nieuwe manier van inzamelen. In Apeldoorn Zuid zijn het Rivierenkwartier, Componistenkwartier en Osseveld Woudhuis als eerste wijken overgegaan Overige delen van de stad volgen in 2019: alles ten zuiden van de spoorlijn in het voorjaar, het noordelijke deel in het najaar van 2019.

Nieuwe voorzieningen

1 Oranje container voor PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken halen we aan huis ophalen met een grijze container die is voorzien van een oranje deksel ('oranje container'). De ervaring in andere gemeenten leert dat we zo meer PMD inzamelen en de hoeveelheid restafval daalt. De oranje container komt in de plaats van de grijze container, die is opgehaald. Bewoners ontvangen hierover tussen 21 januari en 11 februari meer informatie in de vorm van een nieuwsbrief.

2 Restafval naar de 'buurtbak'

Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een container voor restafval in uw buurt. De nieuwsbrief die u ontvangt bevat ook een overzichtskaart waarop u ziet waar de containers te vinden zijn. Deze kaart is ook digitaal te raadplegen.

Uitbreiding service

3 Recycleservice

De gemeente introduceert de Recycleservice voor mensen die niet in staat zijn om hun afval weg te brengen vanwege bijvoorbeeld een medische indicatie. Na een intake worden afspraken op maat gemaakt over de frequentie waarmee het (rest)afval wordt opgehaald. U kunt zich hiervoor aanmelden op recycleservice@apeldoorn.nl of via het telefoonnummer van gemeente Apeldoorn 14 055.

4 Containers voor luiers en incontinentiemateriaal

Er komen in de speciale luiercontainers in de wijken. In het Componisten- en Rivierenkwartier en Osseveld Woudhuis zijn die inmiddels in gebruik genomen. In de nieuwsbrief die bewoners van zuidelijke stadsdele en kernen eind januari of begin februari ontvangen, is een code opgenomen waarmee zij zich kunnen aanmelden.

Kleine grijze container

De introductie van een kleine grijze restafvalcontainer van 140 liter voor wie liever gebruik blijft maken van een voorziening aan huis. Hieraan zijn wel kosten verbonden: eenmalige kosten en kosten per leging. Deze kosten liggen hoger dan wanneer u het zelf wegbrengt. Lees meer over de kosten. Bovendien meldt u een volle container zelf aan. Meer over de wijze van aanmelden van een volle grijze container.

Wijzigingen voor hoogbouw

Bewoners van hoogbouw in zuidelijke stadsdelen en kernen ontvangen in het voorjaar een brief met bijlagen. Deze informatie vindt u onder Wijzigingen hoogbouw. 

Overzicht wijzigingen

Een overzicht van de wijzigingen vindt u op Minder-afval-overzicht.

 

 

 

 

Uw persoonlijke planning

De planning voor het afleveren van de PMD-container, het innemen van de oude grijze container en eventueel leveren van de nieuwe grijze container verschilt per adres. Deze planning is u met de eerste nieuwsbrief eerder toegestuurd. Bent u uw persoonlijke planning kwijt en wilt u deze inzien? Geen probleem. Met uw postcode en huisnummer kunt u dit makkelijk nazoeken. 

 Planning 

U kunt zich niet meer aanmelden voor de nieuwe grijze container, luiercontainer of afmelden voor de oranje container. Neem contact op met het tijdelijke nummer 0800 1050 bij vragen.

 

 

 

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.