Apeldoorn gaat gefaseerd over op Samen naar Minder Afval. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) gaan we aan huis ophalen met een container die is voorzien van een oranje deksel. Deze vervangt uw grijze container voor restafval. Wat u aan restafval overhoudt, brengt u zelf weg naar een container voor restafval bij u in de buurt. Daarnaast is de service uitgebreid met luiercontainers.

Informatie / Informatie / Bewoners van laagbouwwoningen in Ugchelen, Zuid, Klarenbeek, Hoenderloo, Beekbergen, Loenen, Lieren en De Maten ontvangen tussen 21 januari en 11 februari uitgebreide informatie over de wijzigingen. Voor hoogbouw is alleen de komst van de luiercontainer nieuw. Ook zij ontvangen hierover informatie. Lees hier verder Uw PMD container / Uw PMD container / Bewoners van laagbouw in Ugchelen, Zuid, Klarenbeek, Hoenderloo, Beekbergen, Loenen, Lieren en De Maten ontvangen in april of begin mei hun container voor Plastic, Metaal (blik) en Drankpakken, PMD. Daarin kunt u (bijna) al uw verpakkingen uit keuken of badkamer kwijt. Dat scheelt veel restafval!  Lees hier verder Uw nieuwe milieupas / Uw nieuwe milieupas / Voor het gebruik van de container voor restafval en luiers ontvangt u binnenkort een milieupas. Deze is ook bestemd voor het Recycleplein, waar u sinds dit jaar 400 kg grofvuil gratis kunt brengen. Lees hier verder Laatste leging container restafval / Laatste leging container restafval / Bewoners van zuidelijke stadsdelen en kernen ontvangen tussen 21 januari en 11 februari een nieuwsbrief waarin staat wanneer hun grijze container voor het laatst wordt geleegd. Voor deze leging hoeft u niets te betalen. Ook de datum waarop de lege grijze container wordt opgehaald, is opgenomen in de nieuwsbrief. Deze data verschillen per adres. Lees hier verder Aan- en afmelden / Aan- en afmelden / In de nieuwsbrief die bewoners van laagbouw in Ugchelen, Zuid, Klarenbeek, Hoenderloo, Beekbergen, Loenen, Lieren en De maten tussen 21 januari en 11 februari ontvangen, is een planning en een persoonlijke code opgenomen. Met deze code kunt u zich  (1) aanmelden voor het gebruik van de luiercontainer; (2) afmelden voor de container voor PMD of (3) aanmelden voor de grijze container voor restafval. Bewoners van hoogbouw kunnen zich aanmelden voor het gebruik van de container voor luiers en incontinentiemateriaal nadat zij hierover een brief hebben ontvangen.   Lees hier verder

Nieuws

Minder restafval, maak er een sport van!

Minder restafval, maak er een sport van!

De gemeente Apeldoorn streeft naar minder restafval, namelijk 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Nu is dat nog ruim 140 kg. We kunnen dit bereiken door waardevolle grondstoffen zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en karton, textiel en glas uit het restafval te houden. Ongeveer tweederde van het materiaal dat nu nog in ons restafval zit, kan gescheiden worden! Veel mensen maken er een sport van om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit het restafval te houden. Doet u ook mee?

 

Planning 2018-1019

Planning 2018-1019

In de zomer van 2018 zijn bewoners van laagbouw in het Componisten- en Rivierenkwartier overgegaan op Samen naar Minder Afval. De bewoners van hoogbouw zijn eveneens geïnformeerd. In het (late) najaar van 2018 zullen bewoners van laagbouw in Osseveld-Woudhuis overgaan op de nieuwe manier van inzamelen. Zij ontvangen begin oktober informatie en een uitnodiging voor inloopbijeenkomsten. Ook bewoners van hoogbouw worden geïnformeerd. In 2019 zijn de overige delen van Apeldoorn aan de beurt. Zodra de planning hiervan bekend is, zullen wij deze op de website plaatsen. 

Meer hierover op Communicatie Osseveld-Woudhuis.

 

Ik heb al een container voor PMD. Krijg ik nu een nieuwe?

Heeft u al een PMD-container? Dan houdt u die gewoon en ontvangt u geen nieuwe. Wel worden de PMD-containers die al in gebruik zijn, gecontroleerd of een chip aanwezig is. Zo niet, dan wordt de container voorzien van een chip. In de nieuwsbrief die u tussen 21 januari en 4 februari ontvangt, staat een datum waarop u wordt gevraagd de container aan de weg te zetten. Met deze chip verzamelen wij gegevens over bijvoorbeeld het aantal keren dat uw container aan de weg zet. Dat is voor ons bruikbare informatie, bijvoorbeeld voor het maken van onze planning en routes.

Ik kan mijn restafval vanwege mijn gezondheid niet wegbrengen. Wat nu?

Kunt u uw (rest-)afval vanwege medische redenen niet zelf wegbrengen of laten wegbrengen door een buur of familielid? Dan komt u in aanmerking voor Recycleservice. Dit is een gemeentelijke service. Na een intake worden afspraken gemaakt over de dienstverlening. U kunt zich hiervoor op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer aanmelden. recycleservice@apeldoorn.nl | Telefoon 14055

Waar vind ik de containers voor restafval en luiers?

Raadpleeg de kaarten die u kunt vinden op de Afvalvrij App en op www.mijn.circulus-berkel.nl/containers. In de nieuwsbrief die u tussen 21 januari en 4 februari ontvangt is bovendien een kaart opgenomen. Op de inloopbijeenkomsten zijn ook kaarten beschikbaar.

Ik wil graag mijn container voor restafval houden, kan dat?

Nee, iedereen wordt verzocht de container van restafval na de laatste leging (die gratis is) over te dragen aan Circulus-Berkel. Mocht u daarna graag gebruik willen maken van een container voor restafval, dan kunt u dat aangeven met de code in de nieuwsbrief die u tussen 21 januari en 4 februari ontvangt. In die nieuwsbrief vindt u meer informatie over de kosten en de wijze van aanmelden van een volle container.

Waarom wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald?

Veel grondstoffen halen we aan huis op. Het restafval dat u overhoudt, brengt u zelf weg. Vandaar dat de grijze container aan huis niet meer tot het basispakket hoort, maar tot een extra mogelijkheid waar inwoners zelf voor kunnen kiezen. Het basispakket voor bewoners van laagbouwwoningen bestaat uit • een container aan huis voor de herbruikbare grondstoffen PMD, GFT en papier • een milieupas voor het zelf wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers in uw buurt • een saldo van 400 kg grofvuil per jaar op uw milieupas waarmee u grofvuil weg kunt brengen naar het Recycleplein. Nu veel ‘grondstoffen’ aan huis worden opgehaald, wordt het voor u makkelijker om deze goed te scheiden. Bij goed scheiden blijft er maar weinig restafval over. Dit brengt u zelf weg op een moment dat u daar graag van af wilt.

Ik wil eerst een poosje uitproberen of het wegbrengen van restafval mij bevalt. Kan ik mij ook na de genoemde datum in de nieuwsbrief nog aanmelden voor een grijze container van 140 liter?

Ja, dat kan. Alleen krijgt u deze niet direct geleverd. Wij zullen na de eerste uitgifte van containers de bestellingen verzamelen en enkele keren per jaar de binnengekomen bestellingen afhandelen.

Hoe werkt het als ik ga verhuizen en een 140 liter grijze container heb, verhuist deze mee?

Nee, de container is adresgebonden en eigendom van de gemeente. In onze administratie wordt een adres geblokkeerd na verhuizen. Zo wordt ook misbruik van containers voorkomen. Een nieuwe bewoner zal altijd eerst contact met Circulus-Berkel moeten opnemen om van de grijze en overige containers gebruik te kunnen maken. Willen de bewoners geen grijze container, dan halen wij deze op.

Mag ik afval naast de container zetten als hij vol zit?

Nee, u mag afval nooit naast de container zetten. Wie dat wel doet, loopt kans op een fikse boete. De handhavers van de gemeente controleren voortdurend op deze zogenoemde bijplaatsingen. We monitoren nauwkeurig hoe vol de containers zijn en hoe vaak ze het beste geleegd kunnen worden. Is de container toch vol? Dan kunt u dit doorgeven op het storingsnummer via 0900 9552.

Ik ben met vakantie als jullie de PMD- of restcontainer komen brengen. Wat kan ik het beste doen?

De chauffeur plaatst uw PMD- of grijze container zo dicht mogelijk bij de voordeur. Bent u met vakantie wanneer de grijze container wordt opgehaald? Of bent u weg wanneer de PMD- of grijze container wordt gebracht? Dan is het handig om met familie of buren af te spreken dat zij de container op een beschutte plek zetten.

Ik ben mijn planning kwijt. Nu weet ik niet wanneer de grijze container aan de weg moet.

U heeft bij de eerste nieuwsbrief een planning ontvangen. Die verschilt per adres. Bent u deze kwijt? Geen probleem. U kunt met uw postcode en huisnummer uw planning inzien. Ga hiervoor naar https://apeldoorn.dbics.nl/

Alle beetjes helpen!

Alle beetjes helpen!

Wc-rolletjes in het oud papier. De plastic achterkant van een tandenborstelverpakking in de oranje container. Kaaspapier splitsen in plastic en papier. Het drinkpakje uit de schooltas. En dat labeltje van de thee? Tuurlijk, in het oud-papier, waarom niet. Maak er een sport van en u zult zien dat u bijna geen restafval overhoudt!

Wat moet waar?

Wat moet waar?

Wat moet waar? Soms heb je van die dingen… dat je het echt niet weet! In welke afvalbak moet het? Op www.circulus-berkel.nl/afvalstromen staat per afvalsoort wat er wel en niet bij hoort. Komt u er nog niet uit, dan kunt u kijken op www.afvalscheidingswijzer.nl. Na het invoeren van een woord, bijvoorbeeld ‘chipszak’ of ‘vleesresten’, wordt verteld waar het thuishoort.