Over onze diensten

Circulus-Berkel is actief in zowel het afval- en grondstoffenbeheer als in het beheer van openbare ruimte. Dat leidt tot een brede waaier van diensten. Die voeren we uit met medewerking van bewoners en met inzet van sociale werkgelegenheid. Een overzicht.

Beheer afval&grondstof Beheer buitenruimte
 • Beleidsvoorbereiding en –evaluatie
 • Bewonersparticipatie en educatie
 • Databeheer diftar, milieupassen
 • Dienstverlening callcenter
 • Inzameling aan huis van huishoudelijk afval en grondstoffen
 • Inzameling van grondstof- en afvalstromen bij evenementen
 • Ontwikkeling en beheer van Recyclepleinen
 • Ontwikkeling en uitvoering van (proef)projecten inzameling, communicatie, participatie, activering
 • Sociale activering in inzameling, sortering, fietsenwerkplaats
 • Beleidsvoorbereiding en –evaluatie
 • Bewonersparticipatie en educatie
 • Databeheer diftar, milieupassen
 • Dienstverlening callcenter
 • Inzameling aan huis van huishoudelijk afval en grondstoffen
 • Inzameling van grondstof- en afvalstromen bij evenementen
 • Ontwikkeling en beheer van Recyclepleinen
 • Ontwikkeling en uitvoering van (proef)projecten inzameling, communicatie, participatie, activering
 • Sociale activering in inzameling, sortering, fietsenwerkplaats
 • Beleidsvoorbereiding en –evaluatie
 • Bewonersparticipatie en educatie
 • Containermanagement
 • Dienstverlening openbare ruimte
 • Dienstverlening callcenter
 • Inzameling van grondstof- en afvalstromen bij evenementen
 • Ontwikkeling en uitvoering van (proef)projecten communicatie, participatie, activering
 • Sociale activering in beheer openbare ruimte
 • Beleidsvoorbereiding en –evaluatie
 • Bewonersparticipatie en educatie
 • Containermanagement
 • Dienstverlening openbare ruimte
 • Dienstverlening callcenter
 • Inzameling van grondstof- en afvalstromen bij evenementen
 • Ontwikkeling en uitvoering van (proef)projecten communicatie, participatie, activering
 • Sociale activering in beheer openbare ruimte

Acties

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.