Naast afval scheiden thuis, op school of bij uw club, kunt u op meer manieren ‘Lochem helpen afvallen’. Doe mee met een opruimactie van zwerfafval of denk mee waar milieuparkjes komen!

Tal van bewoners, scholen, verenigingen houden regelmatig een opruimactie. Samen pakken zij zwerfafval aan. Interesse om mee te doen? Of heb je een goed idee hoe je samen met jouw straat zwerfafval kan aanpakken? Neem dan contact op met Hugo Schoute van Stichting Welzijn Lochem, 06-45640825, h.schoute@welzijnlochem.nl.

Denk mee over het afvalbakkenplan!

De gemeente Lochem werkt momenteel samen met Circulus-Berkel en SWL aan een afvalbakkenplan. De gemeente wil graag weten of de prullenbakken in de openbare ruimte nog op de goede plekken staan. In mei vonden vier bewonersbijeenkomsten plaats waarbij bewoners meedachten over dit thema.

Extra milieuparkjes

De gemeente Lochem wil afval scheiden thuis en in de buurt makkelijk maken. Milieuparkjes in de buurt met ondergrondse containers voor bijvoorbeeld glas, pmd, textiel en papier helpen daarbij. Het nieuwe (zwerf)afvalbeleid van de gemeente Lochem voorziet daarom in de aanleg van een aantal extra milieuparkjes, zodat meer inwoners in hun eigen buurt terecht kunnen voor het scheiden van afval.

Meepraten over milieuparkje Eefde-Zuid

In Eefde, ten zuiden van de Eefdese beek, komt het eerste extra milieuparkje. In april heeft een avond hierover plaatsgevonden en hebben buurtbewoners meegedacht. Momenteel worden de locaties die aangebracht zijn onderzocht op geschiktheid. Zo wordt er gekeken naar kabels en leidingen in de grond die belemmerend kunnen zijn. Als er een geschikte locatie wordt gevonden, volgt hier een nieuwe bewonersavond over. 

Schoonste winkelgebied

Laren en Gorssel doen dit jaar mee aan de verkiezing schoonste winkelgebied van Nederland Schoon. Daarom hebben ondernemers, bewoners, gemeente en Circulus-Berkel de handen ineengeslagen om op z’n best voor de dag te komen. Er hebben schouwen plaatsgevonden, er zijn afspraken gemaakt voor verbeteringen en er wordt samen zwerfafval opgeruimd. Deze zomer zijn er onaangekondigde controles van Nederland Schoon en eind oktober worden de winnaars bekend gemaakt.