14 maart 2018 Circulair estafettestokje voor Circulus-Berkel

Circulair estafettestokje voor Circulus-Berkel

Circulair Estafettestokje voor Circulus-Berkel

Circulus-Berkel ontving onlangs het Gelders Circulaire Estafettestokje. Wethouder Trix van der Linden van de gemeente Lochem overhandigde het stokje aan algemeen directeur Henk Knip. De Provincie Gelderland wil met dit project duurzame initiatieven in de spotlights zetten. Een jaar lang geven gemeenten elkaar het Estafettestokje door.

De gemeente Lochem laat het stokje - in de tijd dat het zich in de gemeente bevindt - circuleren tussen een aantal organisaties en bedrijven.

De circulaire economie staat binnen de gekozen initiatieven centraal. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om (her)gebruik van materialen in de productieketen, maar ook om duurzamere producten en productie of het opwaarderen en duurzaam verwaarden van grondstoffen. Het circulaire estafettestokje kent zijn oorsprong in Nijmegen, de stad die in 2018 de naam European Green Capital mag dragen.

Samen voor een circulaire economie

Circulus-Berkel - werkzaam voor acht gemeenten in de regio - kiest voor een gezamenlijke weg naar een verduurzaming van de leefomgeving; mét gemeenten, samenwerkingspartners, regionale bedrijven en inwoners. Onder de noemers ‘Minder afval, meer grondstoffen’ en ‘Samen voor een mooie buurt’ opereren we zowel in het duurzaam beheren van grondstoffen als het beheer van de openbare ruimte.

Duurzaam beheer van de leefomgeving

De gemeente Lochem en Circulus-Berkel trekken in het grondstoffenbeheer en in het beheer van de buitenruimte samen op. Lokaal en regionaal. Henk Knip: “De gemeente en Circulus-Berkel hebben een lange samenwerkingsgeschiedenis. De gemeente Lochem heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt in de reductie van de hoeveelheid restafval.”

Circulus-Berkel zoekt actief samenwerking met organisaties en bedrijven die het circulaire gedachtengoed ook hoog in het vaandel hebben staan. Zo wordt momenteel geparticipeerd in een regionaal project waarbij bermgras wordt verwerkt tot karton en uiteindelijk papier. Daarnaast wordt met de provincie en de gemeente Lochem een project uitgewerkt waarbij ‘maaisel’ samen met landbouwers omgezet wordt tot bokashi, een bodemverbeteraar met lokale toepassingen.  

 

Samen de keten sluiten

Een belangrijke en recente ontwikkeling betreft de oprichting van een textielsorteercentrum. Samen met acht gemeenten (waaronder de gemeente Lochem) en de organisatie ReShare wordt momenteel een regionaal textielcentrum ontwikkeld. Daarmee kan ook de textielketen zoveel mogelijk regionaal gesloten worden en blijven zowel bruikbaar textiel als overige textielvezels voor nuttige toepassingen behouden. “Het is goed om grip te hebben op de eindbestemming van deze waardevolle grondstof. Bovendien creëren we met het centrum regionale en sociale werkgelegenheid.”

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws