02 juli 2021 Textiel Race geslaagd

Textiel Race geslaagd

Afgelopen vier weken deden tien basisscholen uit Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen mee aan de Textiel Race. De leerlingen zamelden zoveel mogelijk oud textiel in en repareerden zelf kleding. Na een spannende nek-aan-nekrace heeft groep 7 van Basisschool De Parel uit Zutphen de Textiel Race gewonnen. In totaal haalden alle leerlingen samen maar liefst 13.803 kilo kleding en ander textiel op!

De Textiel Race spoort de leerlingen aan om duurzamer om te gaan met hun textiel, zoals kleding, schoenen en knuffels. Ze leren tijdens het project dat ze textiel kunnen repareren, hergebruiken of kunnen inleveren in een textielcontainer. In Nederland wordt nu namelijk nog meer dan de helft van het oud textiel bij het restafval gegooid en in een afvalverbrandings-installatie verbrand. Hierdoor kan het textiel niet hergebruikt of gerecycled worden.

Repareren en inzamelen

De wedstrijd kon rekenen op veel enthousiasme van leerlingen, leerkrachten, familieleden en buurtbewoners. Van 7 juni tot 1 juli zamelden de deelnemende leerlingen samen 13.803 kilo oud textiel in. Inwoners uit Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen konden online aangeven dat ze nog oud textiel over hadden, waarna leerlingen het textiel aan huis ophaalden. Daarnaast zijn de kinderen aan de slag gegaan om zelf kledingstukken te repareren. In totaal hebben de leerlingen 172 reparaties uitgevoerd.

Spannend

De wedstrijd was tot het laatste moment spannend. Basisschool De Parel uit Zutphen won met 2.398 kilo ingezameld textiel de Textiel Race. De deelnemende leerlingen kregen een schoolreis cadeau. Kindcentrum Sterrenbeek uit Eerbeek, De Horizon uit Doesburg en Sint Mauritius uit Rheden bereikten respectievelijk een eervolle tweede, derde en vierde plek.

De Textiel Race is een samenwerking tussen gemeente Brummen, gemeente Doesburg, gemeente Rheden, gemeente Zutphen, Circulus-Berkel, Leger des Heils Reshare en 2Switch.


Wat te doen met uw textiel na de Textiel Race? U kunt uw oude kleding, schoenen, huishoudtextiel, lappen stof, gordijnen, knuffels en ander textiel gratis kwijt in de ondergrondse textielcontainers op de milieustraatjes en op het Recycleplein. Of doe het in de BEST-tas. Ook versleten of kapot textiel is welkom en wordt hergebruikt! Alleen geen nat of vervuild textiel. Doe uw textiel in een zak en sluit deze goed af. Schoenen graag met veters aan elkaar knopen. Dank u wel!


 

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws