24 juli 2017 Meest gestelde vragen over PMD

Meest gestelde vragen over PMD

Plastic verpakkingen zijn in het nieuws. Heeft scheiden wel zin? Wat wordt gerecycled? Wat niet? En hoe zit het met de grijze zak?

PMD in het nieuws 

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) zijn in het nieuws en zorgen voor vragen. We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden hieronder op een rij gezet.

Hoe zit het nu met die grijze huisvuilzakken: mag je die wel of niet gebruiken?

Liever niet. Deze ondoorzichtige zakken zorgen ervoor dat het moeilijk is om te controleren of het daadwerkelijk PMD is dat wordt aangeboden. Wordt PMD bij u aan huis opgehaald? Gebruik dan de speciale PMD-zakken. Gebruikt u een oranje container voor PMD? Gebruik dan bij voorkeur geen zakken en deponeer uw PMD rechtstreeks in de container. Wilt u toch in de keuken graag uw PMD verzamelen in een plastic zak? Gebruik dan bij voorkeur transparante pedaalemmerzakken. Die zijn bij de meeste supermarkten te koop.

Ik bood PMD altijd aan in een grijze huisvuilzak. Heb ik nu al die tijd voor niets mijn PMD gescheiden?

Nee hoor. Grijze huisvuilzakken worden bij de sorteerder mechanisch opengemaakt om de inhoud te kunnen sorteren. Als er geen PMD in blijkt te zitten dan vervuilt dit andere stoffen of verstoort dit het sorteerproces. Door gebruik van doorzichtige zakken kan al voor sortering vastgesteld worden of sprake is van  vervuiling.

Klopt het dat sommige plastic verpakkingen niet of niet goed te recyclen zijn?

Dat klopt inderdaad. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om petschaaltjes, zwarte schaaltjes en chipszakken. Voor het goed verwerken van deze drie typen plastic verpakkingen wordt gezocht naar oplossingen.

  • Petschaaltjes en zwarte schaaltjes

Voor de verwerking van petschaaltjes en zwarte plastic schaaltjes wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken, waardoor deze materialen kunnen worden herkend tijdens het sorteren. Oplossingen zijn echter niet op korte termijn in zicht. Onze verwerker van PMD en afvalbeheerders zoals Circulus-Berkel richten zich ook actief op producenten: bij het ontwerpen van een verpakking moet recyclebaarheid worden meegenomen, is ons gezamenlijke standpunt. Zo willen we voorkomen dat er verpakkingen op de markt komen die niet geschikt zijn voor hergebruik.

  • Chipszakken

Chipszakken kunnen niet worden gerecycled. Het kunststof en aluminium waar de zakken uit bestaan, zijn met elkaar versmolten waardoor deze materialen niet uit elkaar gehaald kunnen worden. Chipszakken horen daarom bij restafval.

 

Heeft PMD scheiden eigenlijk wel nut?

Ja, dat heeft zeker nut! Met het verminderen van restafval en het vergroten van het hergebruik van grondstoffen levert u een grote bijdrage aan het milieu.

  • Door hergebruik van grondstoffen hoeven minder primaire grondstoffen gebruikt te worden. Sommige van die grondstoffen zijn eindig: de voorraad van de aarde is op een gegeven moment uitgeput. Voor sommige grondstoffen, zoals bepaalde metalen in e-goed, is dat al binnen enkele decennia.
  • De overgang naar minder restafval en meer grondstoffen draagt voor een belangrijk deel bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen zoals die in Parijs zijn afgesloten. Door minder restafval te verbranden wordt minder CO2 uitgestoten. Door meer grondstoffen her te gebruiken is minder energie nodig, en dat geeft dus een lager verbruik van fossiele brandstoffen.

Welke resultaten boeken we met het gescheiden inzamelen van PMD?

We boeken hele goede resultaten. Werd in 2014 nog gemiddeld 19 kilo aan PMD ingezameld per inwoner per jaar, in 2015 was dat gemiddeld 24 kilo per inwoner en in 2016 nam dat nog eens met een vijfde toe tot 29 kilo per inwoner. We weten dat er in het restafval nog altijd materialen voorkomen die met het PMD meegegeven hadden kunnen worden. Er is dus nog ruimte voor verbetering!

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws