07 januari 2019 Inzameling oud papier met containers in Doesburg van start

Inzameling oud papier met containers in Doesburg van start

Inzameling oud papier met containers in Doesburg van start

Vrijwilligers van SC Doesburg hebben op zaterdag 5 januari in de Molenvelden voor het eerst de papiercontainers geleegd. Sinds 1 januari zamelen de verenigingen en scholen in Doesburg het oud papier niet meer los in, maar met containers. Wethouder Birgit van Veldhuizen ging met de vrijwilligers mee tijdens de eerste inzameling.

De wethouder is blij met de nieuwe manier van inzamelen: “De papiercontainers maken het werk voor de vrijwilligers veiliger en minder belastend. Ook verwachten we op deze manier meer oud papier en karton gescheiden in te kunnen zamelen.”

Gratis papiercontainer

De papiercontainers zijn de oude grijze containers, die tot voor kort gebruikt werden voor restafval. Sinds 1 januari brengen bewoners van de Molenvelden, De Ooi en Beinum hun restafval tegen betaling weg naar ondergrondse containers. De grijze containers zijn niet werkeloos geworden, maar kregen de functie van gratis papiercontainer. Bewoners betalen geen tarief voor het aan de weg zetten van de papiercontainer. De opbrengst van het oud papier gaat naar de inzamelende verenigingen en scholen.

Automatisch

De vrijwilligers van verenigingen en scholen gaan samen met een chauffeur en inzamelwagen van Circulus-Berkel op pad. De vrijwilligers rijden de containers naar de wagen, het beladingssysteem van de wagen pakt de containers op en leegt ze automatisch. Dat scheelt veel bukken en tillen bij de inzameling van het oud papier.

Geen dozen meer aan de weg

De nieuwe manier van inzamelen betekent dat de vrijwilligers geen doosjes of los papier meer kunnen meenemen. Alleen papier en karton dat in de container zit, wordt ingezameld. Wie geen papiercontainer tot de beschikking heeft of eens een keer wat meer papier heeft dan in de container past, kan gebruik maken van de acht gratis ondergrondse verzamelcontainers voor papier in Doesburg. Ook naar het Recycleplein kan papier en karton gratis worden weggebracht.

Alleen voor papier en karton

Bij de inzameling wordt er goed op gelet of er geen restafval meer in de container zit. Is dat het geval, dan kan de papiercontainer niet geleegd worden en krijgt de container een waarschuwingskaart. De bewoner moet er dan zelf voor zorgen dat het restafval eruit wordt gehaald en naar een ondergrondse restafvalcontainer wordt gebracht. 

Sticker

Binnenkort ontvangen ruim 3.000 huishoudens met een grijze papiercontainer een sticker voor op de container. Maar ook zonder deze papiersticker worden de containers met papier en karton al gewoon geleegd. Bewoners konden zich ook aanmelden voor een groter formaat papiercontainer. Ruim 300 huishoudens gaven aan zo’n 240 liter papiercontainer te willen ontvangen. Zo’n 200 huishoudens meldden zich aan voor het laten ophalen van hun grijze container. Tussen 14 en 16 januari worden deze containers omgeruild of opgehaald.

Minder restafval

De papiercontainers zijn onderdeel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid van de gemeente Doesburg. Het doel hiervan is afval nog beter te scheiden, restafval verder te verminderen en de kosten in de hand te houden. Lees meer>>
 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws