02 december 2019 Wijzigingen noordelijk deel Apeldoorn

Wijzigingen noordelijk deel Apeldoorn

Apeldoorn - Huishoudens in laagbouw in het noordelijke deel van Apeldoorn gaan  binnenkort over op een andere manier van inzamelen. De waardevolle grondstoffen PMD halen we in de toekomst met een oranje container bij u op. Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. 

We gaan aan de slag in de volgende stadsdelen en kernen: Noord, Noordoost, Centrum, West, Wenum, Wiesel, Beemte, Uddel en Hoog Soeren. Bewoners ontvangen informatie via (nieuws-)brieven en via deze site.

Bewoners laagbouw

Tussen november 2019 en maart 2020 ontvangen de betrokken huishoudens in laagbouwwoningen een persoonlijke, adresgebonden planning die aangeeft

 • wanneer de oranje container wordt bezorgd en de grijze wordt opgehaald
 • wanneer u uw milieupas ontvangt
 • hoe u zich met uw persoonlijke code kunt aanmelden voor Recycleservice
 • hoe u zich met uw persoonlijke keuze kunt aanmelden voor de grijze container aan huis, luiercontainer in de buurt, of hoe u zich kunt afmelden voor de PMD-container.

U kon zich aan- of afmelden met behulp van de persoonlijke code uit de nieuwsbrief tot de datum die is opgenomen in de nieuwsbrief. Hieronder kunt u uw persoonlijke planning inzien.

 Ga naar persoonlijke planning 

Hoogbouw

Bewoners van hoogbouw ontvangen in januari 2020 een brief. Woont u in hoogbouw in het noordelijke deel van Apeldoorn? Dan zijn voor u drie wijzigingen van belang.

 • U kunt zich tot maandag 17 februari aanmelden voor het gebruik van de luiercontainer. Heeft u deze datum gemist? Meld u zich dan via 0900 9552.
 • Uw milieupas is vanaf maandag 23 maart geschikt voor alle restafvalcontainers in uw buurt. Op circulus-berkel.nl/containers ziet u vanaf deze datum een actueel overzicht van de containers.
 • Kunt u (rest)afval om medische redenen niet zelf wegbrengen of laten wegbrengen door een buur of familielid? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Recycleservice. U kunt zich daarvoor aanmelden op recycleservice@apeldoorn.nl of via het telefoonnummer van de gemeente 14055.

Nieuwe locaties luiercontainers

Naast de bestaande locaties kunt u vanaf 9 maart 2020 terecht op de volgende nieuwe locaties:

 • Descartesstraat tegenover nummer 1
 • Korianderplein bij de Jumbo
 • Schapendoesweg bij de AH
 • Rosariumstraat bij de parkeerplaats
 • Korte Molenstraat naast de bestaande restafvalcontainer
 • Kanaal Noord 23 bij de ingang van de parkeerplaats voor de supermarkten.

Zodra ze zijn geplaatst, zijn de locaties zichtbaar op circulus-berkel.nl/containers.

Samen naar minder afval

Samen werken aan een duurzame, leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties. Minder afval, meer grondstoffen. Dat is de achtergrond van de beleidsnota Recycleservice 2025, die de gemeenteraad in 2017 heeft goedgekeurd.

Dit plan wordt nu gefaseerd in Apeldoorn uitgevoerd. In 2018 is gestart met alle zuidelijke stadsdelen en kernen. Nu is het noordelijke deel aan de beurt.

Meer afvalscheiding, minder restafval

Doel is om het restafval terug te brengen van 140 kg nu tot 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Het scheidingspercentage willen we verhogen van 66% nu tot 76% in 2025. Met goede voorzieningen en goede service is dit haalbaar! Minder restafval en meer service op grondstoffen, dat is onze gezamenlijke inzet.

 beknopt overzicht 

 meer info 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws