07 mei 2021 De Textiel Race komt eraan!

De Textiel Race komt eraan!

Van 7 juni tot 1 juli 2021 vindt in de gemeenten Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen de Textiel Race plaats. Tijdens dit educatieve project gaan scholen de strijd aan met textielafval en leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van oud en kapot textiel. De insteek van de Textiel Race is het inzamelen van textiel leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!

Tien basisscholen uit Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen gaan vier weken lang de strijd aan met oud en kapot textiel. Daar draait de Textiel Race om. Tijdens de race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, de impact van het maken van textiel op mens en milieu, reparatie, hergebruik en recyclen. Na een gastles gegeven door gedreven experts zijn de leerlingen klaar om ook daadwerkelijk hun steentje bij te gaan dragen aan het circulair maken van Nederland. Dit door in de hierop volgende weken zoveel mogelijke oud en kapot textiel in te zamelen of te repareren. Ook buurtbewoners kunnen de kinderen helpen! Buurtbewoners kunnen hun textiel namelijk aanbieden op www.textielrace.nl. Leerlingen komen het textiel dan aan huis ophalen.

Een betere wereld begint in je kledingkast

Het inzamelen van textiel kan nog stukken beter! Per jaar belandt er tien kilo textiel per Nederlander in de restcontainer en wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren in onze kasten hangen zonder dat we deze aantrekken. Zonde! Want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of gepareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt bovendien vaak vervuild doordat mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel Race bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving!

Samenwerking

De Textiel Race is een samenwerking tussen de gemeenten Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen, Circulus-Berkel, Leger des Heils ReShare, 2Switch en de organisatie E-waste Race/ Textiel Race. Samen zorgen zij ervoor dat het ingezamelde textiel goed terecht komt en wordt hergebruikt of gerecycled. De organisatie E-waste Race/ Textiel Race won dit jaar de Circular Award Public 2021.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws