22 juli 2019 Wat mag bij PMD - voorkom vervuiling - houd rekening met controles

Wat mag bij PMD - voorkom vervuiling - houd rekening met controles

Controles PMD-containers

De komende tijd controleren onze chauffeurs met steekproeven de inhoud van de PMD-containers. Zit daar iets bij dat er niet in hoort? Dan hangen we een kaart aan de bak met instructies wat er wel en niet bij PMD mag.

Van landbouwfolie tot luiers: niet bij PMD!

De inzameling van PMD is voor veel mensen best nieuw. Het is wennen geblazen.  Dat het wel eens mis gaat, merken onze chauffeurs bij controles. Zij vinden regelmatig materiaal dat er beslist niet in mag zoals: tuinstoelen, kapotte zwembadjes, vijver- of landbouwfolie, piepschuim, GFT, papier, hout, restafval, luiers of medisch materiaal. Dit zijn geen verpakkingen maar materialen die in een andere bak horen of als grof restafval naar het Recycleplein kunnen.

Wat gebeurt bij afkeur?

Voordat Circulus-Berkel uw PMD kan laten afvoeren naar de verwerkingsfabriek in Rotterdam, vinden ook controles plaats. Wordt er teveel vervuiling gesignaleerd? Dan wordt een partij afgekeurd en moet dat alsnog als restafval worden afgevoerd. Zonde van het materiaal dat wel gerecycled had kunnen worden, en ook zonde vanwege het werk en daarmee de kosten die afkeur met zich meebrengt. Vandaar dat we uw medewerking vragen om alleen PMD in de PMD-container te doen. 

Wat mag bij PMD?

Circulus-Berkel informeert bewoners op verschillende manieren wat bij PMD hoort. 

  • In de Afvalvrij App zit een Wegwijzer, waarbij u een woord kunt intikken van afval waarvan onduidelijk is waar het in hoort. De wegwijzer geeft het juiste antwoord.
  • Op de website vindt u een lijst wat wel en niet bij PMD hoort. 
  • Deze lijst kunt u hier ook downloaden en printen
  • Een speciale actiewebsite doemeemetpmd.nl informeert over wat wel en niet bij PMD hoort, en wat er mee gebeurt. 

Controles

We zullen deze informatie de komende tijd verder uitbreiden. Daarnaast vinden de komende tijd vaker controles plaats. Komen de chauffeurs iets tegen dat niet in de PMD-container hoort? Dan wordt de container niet geleegd en hangt de chauffeur een kaart aan de container met instructies. 

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws