22 februari 2021 Inzameling bij zwaar winterweer gemeente Voorst

Inzameling bij zwaar winterweer gemeente Voorst

Circulus-Berkel streeft ernaar ook in de winterperiode de dienstverlening optimaal te laten verlopen. Soms kunnen sneeuw en gladheid echter problemen geven bij de inzameling. Via deze website houden wij u op de hoogte van bijzonderheden deze winter.

Zwaar winterweer kan hinder opleveren bij de inzameling van het huishoudelijk afval. Uw afval kan dan op een later tijdstip worden opgehaald dan u gewend bent. Soms kan de inzamelwagen niet alle straten bereiken en verschuift of vervalt de inzameling.

Actuele informatie: 

In de week van 8 tot en met 12 februari hebben we door de sneeuw en gladheid maar zeer beperkt kunnen inzamelen. In de week van 15 t/m 19 februari is in plaats van het gft de inzameling van het pmd ingehaald. Vanaf maandag 22 februari is de inzameling weer als gebruikelijk.

Inzameling gft wordt niet ingehaald

Helaas hebben we te weinig chauffeurs, beladers en inzamelwagens beschikbaar om de gemiste gft-inzameling in te halen. Op de afvalkalender en de app vindt u uw eerstvolgende inzameldatum. Zit u ermee omhoog, dan kunt u eventueel snoeiafval wegbrengen naar een van de Recyclepleinen. Adressen, openingstijden en tarieven vindt u hier.

Tips

  • U vindt uw inzameldagen ook op de digitale afvalkalender en de app.
  • Let alstublieft op dat wij bij uw container kunnen komen, zet de container niet dichtbij geparkeerde auto’s.

Voorkom vastvriezen container

Een vervelend winters ongemak: (nacht)vorst die zorgt voor het vastvriezen van de deksel of de inhoud van uw afvalcontainer. Lees hier tips om vastvriezen van de container te voorkomen.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws