U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen en (online) zaken regelen.

Contact en handige adressen

 

Contact

Zo komt u met ons in contact.

Recyclepleinen

Openingstijden en adressen van Recyclepleinen

Wat hoort waar?

Een theezakje: GFT of restafval? Een badeendje: PMD of iets anders? Regelmatig vragen we ons af waar iets hoort. U kunt het nazoeken in Wat moet waarheen?

Wat gebeurt er met uw afval?

Circulus-Berkel sluit namens uw gemeente contracten af voor de verwerking van uw afval. Uitgangspunt daarbij is om kringlopen zo veel mogelijk in de regio te sluiten en het recyclingpercentage te verhogen. We hebben per afvalstroom op een rij gezet waar het naar toe gaat: wat gebeurt er met mijn afval.

Tips voor minder afval

Veel mensen vinden het een sport om zo min mogelijk afval te produceren. En dat is een goede zaak, want afval maakt onderdeel uit van onze klimaatproblemen. Lees wat u kunt doen om bij te dragen aan een gezonder leefklimaat in Tips voor een afvalvrij leven.