Unitleider Buitenruimte (m/v)

voor 40 uur per week

De unit Buitenruimte bestaat uit de onderdelen Civiel, Groen, Reiniging, Graffiti en Plaagdierbestrijding. De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties binnen onze regio.

Specifieke functie-eisen: ruime ervaring in het (effectief en efficiënt) aansturen van primaire processen, een groot omgevings-, veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn en bekend zijn met een politiek-bestuurlijke omgeving.

Doel en resultaat functie

 • Het geven van richting aan de unit op strategisch niveau en het inrichten en aansturen van de unit om te komen tot realisatie van strategische en tactische doelstellingen.
 • Het faciliteren van verdieping en uitbreiding van de dienstverlening gericht op klanttevredenheid, het bevorderen van activering en participatie, het bevorderen van innovatie & ontwikkeling en strategische beleidsadvisering.
 • De unitleider is bevoegd op: zijn eigen taakgebied, doelstellingen, werkproces, medewerkers en middelen, binnen de kaders die de directie stelt.

Kerntaken Unitleider Buitenruimte

 • Levert actief een bijdrage aan het ontwikkelen van de strategie in brede zin.
 • Geeft leiding aan medewerkers op strategisch en tactisch niveau.
 • Stelt tactisch beleid, jaarplannen, begroting en budgetten op voor de eigen unit en bewaakt deze.
 • Initieert verbeteringen voor de unit, stemt deze af met relevante stakeholders binnen de organisatie en draagt zorg voor implementatie.
 • Ziet toe op en evalueert (de uitvoering van) het tactisch beleid (o.a. op basis van rapportages), realiseert doelstellingen en targets en stuurt zo nodig bij.
 • Rapporteert rechtstreeks aan de directie.
 • Realiseert een adequate bezetting van de unit en geeft uitvoering aan het P&O-beleid.
 • Draagt zorg voor de inrichting van de eigen unit met daarbij behorende processen, procedures en systemen en ziet toe op afstemming van activiteiten binnen en buiten de unit.
 • Onderhoudt een professioneel netwerk, vertegenwoordigt en positioneert de organisatie op strategisch en tactisch niveau.
 • Onderhoudt interne en externe contacten over strategische en operationele issues, voor advies, creëren van draagvlak en richtinggevende beïnvloeding.

Functie-eisen algemeen

 • HBO/Academisch-werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen het vakgebied of aanpalend vakgebied en minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring.
 • Brede kennis op het gebied van de desbetreffende unit.
 • Ruime ervaring in een functie met vergelijkbare verantwoordelijkheden.
 • Ondernemend, daadkrachtig, organiserend en een sturend vermogen.

Kerncompetenties

 • Samenwerken: Werkt effectief met anderen samen om een gezamenlijk resultaat te realiseren.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Streeft ernaar om goed werk af te leveren.
 • Flexibiliteit: Kan de gekozen werkwijze onderweg aanpassen om een doel te bereiken.

Functie-specifieke competenties

 • Resultaatgericht: Werkt effectief toe naar een concreet resultaat.
 • Organiseren: Weet de inzet van mensen en middelen effectief te organiseren en aan te sturen.
 • Klantgericht: Zet zich in om te voorzien in de wensen van klanten.
 • Helicopterview: Behoudt het overzicht over situaties.
 • Innoveren: Is gericht op vernieuwen en handelt daarnaar.

Wij bieden

 • Een prettige werksfeer.
 • De mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan organisatie die sterk in verandering is en zich naar de toekomst verder wil ontwikkelen.
 • Een afwisselende functie.
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waarbij de cao Grondstoffen, Energie en Omgeving van toepassing is.

Assessment

Een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure.

Ben jij degene die wij zoeken?
Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Henk Knip, Algemeen directeur of Huub Vervoorn, Adjunct directeur.

Wil je solliciteren? Stuur dan een e-mail met motivatie naar solliciteren@circulus-berkel.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ook interessant


Kies voor elkaar!

Een afvalvrije maatschappij, een schone leefomgeving, een betrokken samenleving. Daarop is ons dienstenpakket ingericht. Zo ontzorgen we onze gemeenten op meer terreinen. Dat doen we niet alleen: samenwerking en schaalgrootte zijn onmisbaar voor succes. Vandaar onze boodschap: Kies voor elkaar.

Meer informatie vind je in onder meer ons jaarverslag.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.