Privacyreglement

Bij de verwerking van persoonsgegevens past Circulus-Berkel B.V. altijd de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving toe.
 

Circulus-Berkel B.V. behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Verplichte verstrekkingen op  grond van de wet of middels rechterlijk bevel zijn daarvan uitgezonderd.

De websites van Circulus-Berkel B.V. worden met grote zorg en aandacht gemaakt  en beveiligd. Circulus-Berkel B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot informatie kunnen krijgen.

Circulus-Berkel B.V. gebruikt uw gegevens alleen voor het doel of de doelen  waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt om onze dienstverlening te verbeteren.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

U hebt het recht Circulus-Berkel B.V. te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze te corrigeren. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, per mail of per brief. U vindt ons contactformulier onder Contact. Ons postadres vindt u hieronder.

Postadres

Circulus-Berkel B.V.
Postbus 1372
7301 BP Apeldoorn

 

 

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.