Reinigen van straten en kolken

Bij verstopte of vervuilde straat- of rioolkolken kunnen grote problemen ontstaan. Vraag vrijblijvend om advies en een offerte.

Reiniging

Bij verstopte of vervuilde straat- of trottoir-rioolkolken kunnen grote problemen ontstaan. Circulus-Berkel lost die problemen met haar moderne kolkenreinigers vakkundig op. Naast het spoelen en leegzuigen van de kolken zorgt Circulus-Berkel ook voor de verantwoorde wijze van verwerking van het kolkenslib.

Inspectie

Tijdens het reinigen van de kolken wordt ook gekeken naar de technische staat van de straat- of trottoirkolken. Eventuele gebreken worden gemeld. De kolkenreiniger kan worden ingezet voor het reinigen van straat- en trottoirkolken op bedrijfsterreinen, maar ook in straten en of pleinen  die onder particulier beheer vallen.

Voor meer informatie en een vrijblijvend advies belt u onze servicelijn 0900 9552 of ga naar

 Contact 

Circulus-Berkel is actief in de volgende gemeenten:

  • Apeldoorn
  • Bronckhorst
  • Brummen
  • Deventer
  • Doesburg
  • Epe
  • Lochem
  • Voorst
  • Zutphen

Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.