Vroege start ‘de OpruimKaravaan’

Om acht uur is het op maandagmorgen 20 maart al een drukte van belang aan de Cambio-locatie aan de Karel de Grotelaan. De twee teams die meedoen aan de opruimkaravaan en strijden om de schoonste buurt, zijn al voor acht uur aanwezig voor de aftrap van deze twee weken durende actie. Algemeen directeur van Circulus-Berkel Henk Knip verricht de officiële aftrap.

De beide teams krijgen uit zijn handen een starterspakket met veiligheidshesjes, veiligheidsvoorschriften én – heel belangrijk – een overzicht van het aantal punten dat ze kunnen verdienen door allerlei activiteiten te ontplooien én wat het een team aan punten kost om bijvoorbeeld een veegmachine te ‘huren’.

Basis

Want dat is de basis van de OpruimKaravaan: bewoners gaan, met ondersteuning van de Deventer Schoon Familie in hun eigen wijk en buurt aan de slag om hun straten, pleinen en parken zo schoon en netjes mogelijk te maken. Daarbij kunnen ze de hulp inroepen van de medewerkers van bijvoorbeeld Cambio en Het Groenbedrijf. Maar dat laatste is niet helemaal gratis: het kost immers geld om professionals aan het werk te hebben. Belangrijk is dat de bewoners nu zelf invloed hebben op de inzet van deze professionals.

Strategie bepalen

De teams hebben er zin in; dat is duidelijk. Want na een gezellig ontbijt gaan ze elk in een aparte ruimte zitten om plannen te smeden voor de komende twee weken. Wat is strategisch? Eerst de wat schonere stukken van de wijk helemaal opruimen, zodat je snel resultaat ziet op een groot stuk? Of juist daar beginnen waar veel rommel ligt of onkruid staat, zodat het verschil heel groot is?
Er worden What’s Appgroepen gemaakt – je moet elkaar tenslotte snel kunnen bereiken – en Facebookpagina’s in het leven geroepen (want ook met Social Media vallen punten te verdienen).
Op donderdag 30 maart is duidelijk welke team de meeste punten bij elkaar heeft gesprokkeld: dat van de Zandweerd of dat van het Landsherenkwartier/Oranjekwartier!

Gepubliceerd op 21 maart 2017