09 januari 2018 Staringcollege wordt CleanWise

Staringcollege wordt CleanWise

Staringcollege wordt CleanWise

Thuis zijn bijna alle kinderen en jongeren het gewend: afval scheiden. En met het educatieve programma CleanWise is het ook op veel basisscholen in de gemeente Lochem de gewoonste zaak van de wereld. De ruim 1500 leerlingen van het Staringcollege beginnen 2018 goed en gaan hun PMD scheiden van het restafval op de school.

Honderden leerlingen uit de onderbouw genieten van hun pauze als locatieleider Dirk Garssen zegt: ‘Zitten jullie lekker aan je lunch, gaan we het hebben over afval. Want vandaag vindt de aftrap plaats voor het scheiden van afval op school.’ Met een korte presentatie laat Garssen zien welk afval wel, en welk afval juist niet in de PMD-bak mag.
Dan is het de beurt aan wethouder Bert Groot Wesseldijk: ‘Jullie kunnen een teringbende aan rotzooi veroorzaken’, triggert hij de aanwezige leerlingen. ‘Maar daar komt nú een eind aan. Want bijna al het afval hier op school kan worden hergebruikt. Als we afval blijven verbranden zijn we allerlei materialen definitief kwijt. We hebben het nodig voor hergebruik, we maken er nieuwe spullen van. Door afval te scheiden dragen we bij aan een circulaire economie. En geloof me: dat is óók nodig voor jullie mobieltjes. Tegen de tijd dat jullie hier op school klaar zijn, is de kans groot dat je gaat werken op plekken waar hergebruik een grote rol speelt en waar je in je werk een bijdrage aan levert. Het begint hier bij jullie. Bedenk wel: we moeten het met elkaar doen!’

Testje

Een aantal leerlingen wil wel mee doen aan een testje. Samen met de wethouder bekijken ze in welke bak het afval moet dat ze tijdens de lunchpauze hebben veroorzaakt; is het PMD of moet het in de ‘gewone’ restafvalbak? En dat blijkt nog helemaal niet zo eenvoudig!
Wendy Colenbrander, verantwoordelijk voor deelname aan CleanWise: ‘Dat realiseren we ons ook hoor, dat het niet altijd zo simpel is. Maar met promotie, met mentorlessen waarin we benadrukken hoe belangrijk het is dat we op school een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving én met behulp van de conciërges waar leerlingen altijd terecht kunnen met vragen moet het een succes worden. Doorlopende aandacht blijft nodig, ook van alle medewerkers van de school.’

Goed voor de bewustwording

De leerlingen uit de bovenbouw beleven de Kick-off van het programma in hun pauze, een kleine drie kwartier later. Zonder wethouder Bert Groot Wesseldijk want die is dan al weer op weg naar een volgende afspraak. Maar voor hij wegging liet hij weten blij  te zijn met deze nieuwe doelgroep. ‘Als gemeente dragen we er aan bij dat CleanWise op veel basisscholen al draait. Bijna iedereen doet thuis aan afval scheiden, dan is het toch raar als dat op school en buiten niet kan. Meedoen aan CleanWise is heel goed voor de bewustwording.  Ik ben wel benieuwd hoe het landt bij de leerlingen. Veel jongeren willen wel zuinig zijn op de toekomst, maar vinden de vertaling lastig. Dus moeten we ze ondersteunen en dat doen we met dit programma.’

Middelbare scholen

Het Staringcollege is de tweede middelbare school die aan de slag gaat met CleanWise, dat door Circulus-Berkel is ontwikkeld. Evelien Verboom, die het programma coördineert: ‘We merken dat de belangstelling voor CleanWise vanuit middelbare scholen toeneemt en zijn aan het onderzoeken hoe we daar het beste op kunnen inspelen.’

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws