17 april 2018 Schapen maaien het gras in Doesburg

Schapen maaien het gras in Doesburg

Wat graast daar langs de stad?

Vanaf 19 april kunt u ze weer spotten op graslanden rondom Doesburg: de kudde Kempische heideschapen. De ooien van herder Siebe Schot houden de grassen, kruiden en andere planten op aangewezen locaties kort en vervangen daarmee het maaiwerk met machines.

Minder percelen, intensiever begrazen

Vorig jaar startte Circulus-Berkel BuitenRuimte samen met de gemeente de pilot ‘schapenbegrazing’. Met deze proef is een seizoenlang onderzocht of schapenbegrazing op grotere gemeentelijke graspercelen een passende alternatieve maaimethode is. De pilot verliep succesvol en na evaluatie is onlangs besloten dat de kudde ook dit jaar welkom is! Wel zijn er enkele belangrijke veranderingen in de aanpak. De gemeente Doesburg gaat vooral inzetten op het ecologische effect van schapenbegrazing.

Rijkere graslanden...

Dat betekent onder meer dat we de ontwikkeling van variatie in bloemen en grassen - en dus een rijke vegetatie - nog meer stimuleren. De schapen begrazen daarmee minder percelen dit jaar, maar gaan hun werk wel intensiever en gerichter doen. Graslanden nabij woonwijken worden dit seizoen weer machinaal gemaaid.

... hoe doen ze dat?

De grazende ooien geven de stadsranden een natuurlijke rustgevende aanblik. Maar ondertussen zijn ze hard aan het werk: tijdens hun trektocht verspreiden ze zaden, vruchten en plantdelen voor een rijkere vegetatie. Deze ‘botanische variatie’ zorgt voor aantrekkelijk grasland voor mensen en dieren, denk aan vlinders en bijen.

Op dit moment grazen de schapen zoveel mogelijk gras weg waardoor de kruiden doorschieten en gaan bloeien. Over zes tot zeven weken volgt de tweede begrazingsronde. Kijk voor meer informatie over schapenbegrazing op de pagina wijgrazeninDoesburg. Hier vindt u hier ook de schematische begrazingskaarten.

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws