Ongeveer 80% van het ingezamelde kunststof wordt nu gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Maar we zien ook nieuwe uitdagingen.

Samen met alle partners in de keten werken aan betere kwaliteit PMD

Sinds het inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) een aantal jaren geleden in onze regio werd geïntroduceerd is er veel bereikt. Dankzij de inzet van burgers, gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers is de hoeveelheid ingezameld en gerecycled kunststof verpakkingsafval de laatste jaren sterk toegenomen.

Werd in 2014 nog 19 kilo aan PMD ingezameld, in 2015 was dat gemiddeld 24 kilo per inwoner en in 2016 nam dat nog eens met een vijfde toe tot 29 kilo per inwoner. We vinden het erg belangrijk om hiermee door te gaan. Maar dit succes leidt ook tot nieuwe uitdagingen.

Start publiekscampagne in oktober

De hoeveelheid ingezameld pmd is indrukwekkend, maar we zijn er nog niet. Nog niet al het ingezamelde materiaal is geschikt om te recyclen, en we hebben te maken met vervuiling van pmd met afval dat daar niet in hoort. Hieraan gaan we de komende tijd hard werken. Een publiekscampagne wordt ingezet vanaf de tweede helft van oktober, De Dag van de Duurzaamheid, en we zullen steekproefsgewijs de kwaliteit tijdens de inzameling gaan controleren.

Verbetering in de hele keten vergt tijd

Ongeveer 80% van het ingezamelde kunststof wordt nu gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten, waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit materiaal beter en hoogwaardiger te recyclen, is het belangrijk dat (1) de kunststoffen verpakkingen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat (2) burgers hun pmd beter gaan aanleveren, dat (3) sorteerfabrieken de soorten kunststof zorgvuldig uit elkaar halen en dat (4) producenten van verpakkingen meer gerecycled kunststof gaan toepassen in nieuwe producten. Iedereen begrijpt dat deze ketengerichte aanpak tijd vergt.

Werken aan een circulaire economie

We geloven in een constructieve aanpak, waarbij het streven naar een circulaire economie voorop staat. Dat laatste is een langdurig proces. Wat niet werkt is de indruk wekken dat het allemaal geen zin heeft, zoals sommige media beweren. Het verbeteren van PMD zal inspanningen vragen van alle partijen in de keten, ook van de inzet van burgers om hun PMD nog beter te scheiden. We hebben daarvoor draagvlak en een positieve houding nodig van iedereen die daarbij betrokken is.

Wat vindt de rest ervan?

Samen met onze ledenorganisatie NVRD,  het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging Afvalbedrijven hebben we een reactie gepubliceerd. Deze is te vinden op

http://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2017/openbaar/kunststof-inzamelen-is-en-blijft-belangrijk

 

 

 

Gepubliceerd op 17 oktober 2017