Publieksjury kiest het beste idee tegen zwerfvuil

Op dinsdag 10 oktober koos een publieksjury ‘B B B Bakkie doen?’ als de beste oplossing voor Schone IJsseloevers. Volgens initiatiefneemster Anneke Kosse gaat het om drie B’s: Bewustwording, Beloning en Beschikbaarheid om de omgeving schoon te krijgen en te houden (!). Haar broer nam de cheque met het startkapitaal van € 5000 in ontvangst.  

Plastic soep in oceanen, ook wel drijvende vuilnisbelten genoemd, wordt voor een groot deel gevoed door rivieren en kanalen. Daarom is het verminderen van zwerfvuil op en langs het water heel belangrijk. Zwerfvuil in het water is van niemand, en daarom van iedereen.

Uitgedaagd

Inwoners uit de provincie Overijssel en Gelderland zijn door ROVA, Circulus-Berkel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat en provincie Overijssel uitgedaagd om briljante, slimme en innovatieve ideeën te verzinnen om het zwerfvuil in het water en op de oevers te voorkomen of te verminderen. Daarmee streven deze samenwerkende partijen het gezamenlijke doel na om zoveel mogelijk mensen in de samenleving bewust en betrokken te maken bij hun schone leefomgeving, zowel op het land als in en om het water.
Tijdens een spannende finale konden de kanshebbers hun ingeleverde idee pitchen voor de jury.

Publieksjury

De publieksjury werd bijgestaan door een team van experts; Dick Vethaak, onderzoeker bij instituut Deltares, Marc de Haan, gedragspsycholoog bij Dijksterhuis & Van Baaren en Paul Penning, gebiedsbeheerder bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. De experts hebben de publieksjury geholpen om de inzendingen te beoordelen op de verschillende thema’s: kwaliteit, gedrag, duurzaamheid en haalbaarheid van de inzendingen.

B B B Bakkie doen?

Het winnende idee draait om de drie B’s; van Bewustwording, Beloning en Beschikbaarheid.
Bewustwording creëer je door – bijvoorbeeld via informatiepanelen – zowel kinderen als volwassenen te vertellen over de gevolgen van (hun) zwerfafval. Op de informatiepanelen, die op strategische plekken worden geplaatst, leg je uit wat er gebeurt als je afval ‘zo maar’ weggooit, maar ook wat er gebeurt als je het wél in de juiste afvalbak gooit. Dan kan er namelijk heel veel worden hergebruikt.
Beloning. Door iedereen die (zwerf)afval in een afvalbak gooit een (kleine) beloning te geven stimuleren we het op de juiste manier weggooien van zwerfafval. Via interactieve afvalbakken die een code afgeven krijg je een tegoedbon voor bijvoorbeeld een ijsje, of een kopje koffie in de buurt (vandaar de titel: Bakkie doen?).
De laatste B gaat over Beschikbaarheid, de beschikbaarheid van (voldoende) afvalbakken en opruimmiddelen.
Prijswinnares Anneke Kosse is er van overtuigd dat met deze drie B’s de hoeveelheid zwerfafval langs oevers en in het water kan worden verminderd. Ze krijgt € 5000 om het idee te verwezenlijken!

Gepubliceerd op 11 oktober 2017