Wat hoort bij PMD, wat niet? Hoe wordt het eigenlijk verwerkt, en wat wordt ervan gemaakt? Wat kun je zelf doen om de afvalberg te verkleinen? Deze vragen staan centraal in een speciaal magazine dat bij inwoners van de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Epe en Deventer een dezer dagen op de deurmat valt. De andere gemeenten van Circulus-Berkel kiezen voor een later moment van verspreiding dit (voor-)jaar.

PMD-magazine vol tips, weetjes en achtergronden

Een dezer dagen valt een praktische gids vol handige PMD-tips bij alle inwoners van Bronckhorst, Deventer, Epe en Brummen op de deurmat. Dit magazine is een initiatief van Circulus-Berkel voor de acht gemeenten die zijn aangesloten bij Circulus-Berkel en past binnen de voorlichtingscampagne Doe mee met PMD.

Aanleiding voor het huis aan huis verspreiden van het magazine is een onderzoek waaruit blijkt dat veel mensen vragen hebben over de inzameling en verwerking van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken). Wat hoort bij PMD, wat niet? Hoe wordt het verwerkt? Hoe organiseer je afvalscheiding thuis? Het magazine gaat ook in op de vraag hoe alle schakels in de keten (van verpakkingsproducent tot afvalbeheerder) kunnen samenwerken aan meer recycling.

In de gemeenten waar Circulus-Berkel actief is wordt PMD goed gescheiden. Het aantal kilo’s dat iedere inwoner per jaar inlevert, groeit jaarlijks en ligt nu op bijna 30 kg. Veel meer dan gemiddeld in andere regio’s wordt ingezameld. Tegelijkertijd zien we bij controles en bij sorteerproeven ook waar verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in communicatie. Door nog betere afvalscheiding zorgen we voor meer mogelijkheden in recycling, en kunnen we nieuwe stappen zetten op weg naar een circulaire economie. Daar willen we gezamenlijk aan werken.

Meer info:

http://www.doemeemetpmd.nl

 

Gepubliceerd op 28 februari 2018