PMD gezamenlijk aanbesteed

HVC, Midwaste en Combinatie Oost (waar ook Circulus-Berkel bij hoort) hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk PMD aanbesteed. Met deze samenwerking beogen we meer en betere recycling van verpakkingen. Gezamenlijk vertegenwoordigen we een groot deel van de Nederlandse gemeenten.

De sterke groei van brongescheiden plastic verpakkingen vraagt om meer sorteercapaciteit en betere recycling. HVC, Midwaste en Combinatie Oost (Area Reiniging, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROVA) hebben de handen ineen geslagen en de sortering van plastic, metaal (blik) en drankpakken gezamenlijk aanbesteed. Deze aanbesteding is gegund aan SUEZ en Tönsmeier.

Nieuwe sorteerinstallatie

Met deze aanbesteding worden zowel bestaande capaciteit van SUEZ als nieuwe capaciteit bij Tönsmeier benut. Tönsmeier heeft zich met het winnen van de aanbesteding verbonden aan het bouwen van een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle. De installatie is naar verwachting eind 2019 gereed. De aanbesteding geldt voor vier jaar, met daarbij de optie tot verlenging.

Krachtenbundeling in publiek domein

De samenwerkende publieke partijen HVC, Midwaste en Combinatie Oost vertegenwoordigen met elkaar circa 250 gemeenten. Samen streven zij naar meer en betere recycling van kunststof verpakkingen en werken ze aan verbeteringen in de hele kunststofketen: inzameling, overslag & transport, sortering en vermarkting. Het behouden en benutten van waardevolle grondstoffen uit plastic verpakkingen is het voornaamste doel. Deze aanbesteding is daar een onderdeel van: er kunnen nu meer kunststof verpakkingen worden gerecycled in Nederland.

Minder transport, minder CO2-uitstoot

De samenwerking zorgt ook voor een logistieke optimalisatie. Vanuit één centraal regiekantoor worden het ingezamelde PMD verdeeld over de sorteerinstallaties in Rotterdam en Zwolle. Ook wordt de recent opgeleverde kunststofsorteerinstallatie van HVC, Midwaste en Omrin in Heerenveen in dit logistieke plan betrokken. Op deze manier worden ruim 750.000 transportkilometers bespaard. Dit staat gelijk aan een besparing van ruim een miljoen kilo CO2-uitstoot. Het is ook een impuls voor de markt om meer en betere producten te ontwikkelen, gemaakt van gerecycled plastic.

Mini-symposium

De contracten zijn op 6 november ondertekend tijdens een mini-symposium waarbij een aantal sprekers het belang van het recyclen van plastic verpakkingen vanuit verschillende invalshoeken benaderde.

Prof. Dr. Ernst Worrell, verbonden aan Copernicus Institute Sustainable Development, sprak over het milieubelang van meer en betere recycling. Machiel van Haaften, directeur Midwaste, benadrukte het belang van landelijke regie op de keten van PMD. Ook vanuit SUEZ en Tönsmeier kwamen vertegenwoordigers aan het woord: Wieger Droogh, algemeen directeur SUEZ, en Christian Kampmann en Clemens Pues, managing directors Tönsmeier, gaven hun visie op het recyclen van verpakkingen.

Gepubliceerd op 08 november 2018