OpruimKaravaan doet Deventer aan!


Zaterdag 25 maart is het Landelijke Opschoondag. Een dag waarop mensen door het hele land leuke en gezellige schoonmaakacties organiseren om samen hun buurt of straat schoon te houden. Ook in Deventer worden er op die dag – door bewoners, in samenwerking met de Deventer Schoon Familie – verschillende acties gehouden.

Maar Deventer doet meer! Van maandag 20 t/m donderdag 30 maart is de OpruimKaravaan in Deventer! Bewoners, scholieren, winkeliers en verenigingen van het Landsherenkwartier/Oranjekwartier en van De Zandweerd krijgen de gelegenheid wel heel opgeruimd aan het voorjaar te beginnen. Samen met de Deventer Schoon Familie, Cambio, Circulus-Berkel en Het Groenbedrijf gaan twee teams in de wijken aan de slag.

Zowel Zandweerd als het Landsherenkwartier/Oranjekwartier hebben een eigen team dat bestaat uit actieve bewoners uit de wijk én een lid van het DSF-team.
Na een gezamenlijke aftrap (met een speciaal ontbijt op de Cambio-locatie aan de Karel de Grotelaan) gaan de teams in hun wijken proberen andere bewoners en eventueel verenigingen, scholen en winkeliers enthousiast te krijgen om acties te houden in de buurt. Acties die de leefbaarheid in de buurt vergroten.

Inzet professionals

Bewoners kunnen heel veel zelf doen in de wijk: denk aan het opruimen van zwerfafval en het verwijderen van onkruid. De Deventer Schoon Familie kan daarbij ondersteunen.
Maar soms zijn er ook professionals nodig: als er bijvoorbeeld gesnoeid moet worden in de openbare ruimten, als er extra handjes nodig zijn bij een grote klus, of als inzet van de veegmachine nodig is.

Tijdens de Karavaanactie kunnen bewoners deze inzet ‘kopen’. De beide teams krijgen aan het begin een aantal punten waarmee ze bijvoorbeeld Het Groenbedrijf kunnen ‘inhuren’ om te snoeien of een veegwagen van Cambio kunnen laten rijden.
Maar… voor acties en activiteiten die ze zelf organiseren en uitvoeren kunnen ook punten worden verdiend.

Deals

Het is natuurlijk heel fijn als er veel acties worden georganiseerd tijdens de Karavaanweken. Maar nog mooier is het als bewoners zich committeren aan structurele acties, die ook na maart worden uitgevoerd. Daarvoor kunnen ze deals sluiten met Cambio en Het Groenbedrijf. Kleine contractjes, bekrachtigd met een handtekening. Zo houden we Deventer samen schoon en groen.

Punten

Voor alle acties en deals krijgen de teams punten. Die kunnen ze tijdens de Karavaanweken inzetten voor ondersteuning. Punten vallen er ook te verdienen door publiciteit te genereren op Social Media. En door het oordeel van een deskundige jury die gaat kijken welke buurt het beste resultaat heeft behaald. Wat er op donderdag 30 maart aan punten is verzameld wordt bij elkaar opgeteld en levert uiteindelijk een winnende wijk op. Die wijk krijgt een prijs waar alle bewoners plezier van hebben.

De OpruimKaravaan gaat verder…

Daarna neemt een andere gemeente het stokje van Deventer over. Circulus-Berkel wil in de acht gemeenten waar ze actief is bewonersparticipatie bevorderen. Samen met partijen in die gemeenten wordt er gekeken naar een OpruimKaravaan op maat. De ene gemeente is immers de andere niet…

Gepubliceerd op 17 maart 2017