Minder bijplaatsingen, betere plek voor afvalbakken

Samen met de gemeente Deventer zijn we gestart met het offensief Op naar een schone buurt.

Op naar een schone buurt in Deventer

Deventer doet het heel erg goed met afvalscheiding. Op de meeste plekken waar een ondergrondse container staat, gaat het aanbieden van afval ook erg goed. Toch blijkt 10% van de plaatsen waar een ondergrondse container staat, een probleem te hebben met bijplaatsingen. Daar gaan we wat aan doen. Verder wordt nu ook gewerkt aan het ‘herschikken’ van prullenbakken: die krijgen een logische of logischer plek.

Minder bijplaatsingen

De aanpak voor minder bijplaatsingen gebeurt door een gerichte inzet van communicatie, participatie en handhaving. Een plan van Circulus-Berkel en Cambio vormde de basis voor het brede offensief Op naar een schone buurt. Daarin is onder meer een plan opgenomen om bijplaatsingen bij containers aan te pakken. Professionals worden uitgedaagd om maatregelen op elkaar af te stemmen. Daarbij werken de gemeente Deventer, toezichthouders, WIJDeventer, gedragspsychologen, Deventer Schoon Familie en Circulus-Berkel nauw samen met bewoners. De aanpak is praktisch en gericht op resultaat. 

Logische plek voor de afvalbakken

Verder wordt momenteel gewerkt aan het herschikkingsplan voor prullenbakken. Alle prullenbakken in de stad komen op een logische of logischer plek. Ook worden prullenbakken weggehaald, als ze niet voldoen aan de criteria.  Ook hierin werken de gemeente Deventer, Het Groenbedrijf, Deventer Schoon Familie en Circulus-Berkel nauw samen.

Wat het offensief Op naar een schone buurt inhoudt, laten twee filmpjes zien.

Op naar een schone buurt: minder bijplaatsingen

Op naar een schone buurt: logische(r) plek voor afvalbakken

 

 

 

Gepubliceerd op 15 maart 2018