02 november 2020 Ondertekening Denim Deal - mooie stap op weg naar verduurzaming textiel

Ondertekening Denim Deal - mooie stap op weg naar verduurzaming textiel

Circulus-Berkel is een van de dertig ondertekenaars van de Denim Deal.

Van vervuilende denimindustrie naar schone spijkerbroek

Circulus-Berkel mede-ondertekenaar van Denim Deal

Circulus-Berkel is een van de dertig partijen die betrokken is bij de Denim Deal die donderdag 29 oktober door staatssecretaris Van Veldhoven (circulaire economie en milieu) werd ondertekend. In de Denim Deal staan concrete afspraken voor meer hergebruik van oude denim kledingstukken. 

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Ik vind dat we voor een gezonde toekomst en ons klimaat moeten toewerken naar een schonere textielindustrie. Als we hier onze vraag veranderen, heeft dat effect op hoe duurzaam bijvoorbeeld bedrijven in Turkije en China produceren. Dat maakt dat we als Nederland geen kleine speler zijn. Het bijzondere van deze Denim Deal is dat voor het eerst wereldwijd alle betrokken partijen in de (denim) textiel kringloop – van merk, tot inzamelaar en weverijen - samen de uitdaging aangaan voor een schonere kledingkast.” 

Afspraken

In de Denim Deal is afgesproken dat merken als Scotch & Soda, MUD Jeans en Kuyichi samen drie miljoen spijkerkledingstukken maken met daarin minstens 20% gerecycled textiel. Daarnaast hebben alle partijen afgesproken dat zij gezamenlijk zo snel mogelijk toewerken naar de standaard van minimaal 5% gerecycled textiel in alle denim kledingstukken. Staatssecretaris Van Veldhoven: “We zetten een verandering in gang in de hele keten. Als die stap eenmaal is genomen, is opschalen erna gemakkelijker. Dat maakt deze Denim Deal een blauwdruk voor het verduurzamen van kledingstukken van andere materialen.” 

Koploper

Circulus-Berkel is trots om namens de negen deelnemende gemeenten door de overheid als koploper gezien te worden. Dit mede vanwege onze eerder gezette stap om samen met Leger des Heils/ReShare de ingezamelde kleding uit de negen gemeenten regionaal te laten sorteren, waardoor meer grip op de textielketen is ontstaan. 

Circulaire economie 2050

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie waarin (textiel)afval niet meer bestaat. Als we al ons ‘afval’ hergebruiken in nieuwe producten, scheelt dat C02 en voorkomen we milieuvervuiling. Naast denim werkt de staatssecretaris daarom met de hele textielketen aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel. Dit betekent dat de producent verantwoordelijk is voor het innemen en verwerken van het product na gebruik. Zo moet het voor de consument een gewoonte worden om gedragen kleding in te leveren zodat er nieuwe kleding van gemaakt kan worden. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor minder afval, meer hergebruik en minder verspilling.
Meer informatie is te vinden op www.denim-deal.nl.


Foto: ondertekening Denim Deal 

Het kost 8000 liter water om één spijkerbroek te maken. De totale uitstoot van de textielindustrie is wereldwijd meer dan alle uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Er is in de textielbranche een wereld te winnen als het gaat om slim en zuinig grondstoffengebruik.

Foto: spijkerbroeken in de kringloopwinkel Stilema

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws