Regionaal sorteercentrum voor textiel in Deventer

Grip op textielketen, banen voor de regio

De gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen zijn met Legers des Heils ReShare en Deventer Werktalent overeen gekomen om een sorteercentrum voor textiel op te zetten in Deventer. Zo krijgen zij meer grip op de textielketen, en zorgen zij voor meer werkgelegenheid in de regio. Circulus-Berkel begeleidde de aanbesteding.

 

 

Tweedehands kleding wordt verkocht, doorverkocht, en verdwijnt daarna naar alle uithoeken van de wereld. Gebruikt textiel is ‘big business’. Tegelijkertijd willen we meer grip krijgen op de eindstemming van deze waardevolle grondstof. Dat past in de ideeën over een circulaire economie. We willen kringlopen beter sluiten, liefst in de regio, en  controle houden op wat er na afdanken met textiel gebeurt. Net zoals we ook meer controle willen op de productie van kleding. De hele ‘keten’ moet transparant én verantwoord worden, vinden de acht gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel.

Regionaal textielcentrum

Zij hebben daarom de handen ineen geslagen om dit samen met partners voor elkaar te krijgen. En dat is nu gelukt. Na een jaar praten en onderhandelen met partijen die kunnen zorgen voor transparante verwerking én voor sociale arbeid, is besloten een eigen, regionaal sorteercentrum op te zetten. Daar gaat straks alle textiel heen dat Leger des Heils ReShare en Circulus-Berkel met de textielcontainers en Best-tas in onze gemeenten inzamelen: jaarlijks maar liefst 2,1 miljoen kg.

Plaats van het sorteercentrum wordt Deventer. ReShare zal daar nauw samenwerken met Deventer Werktalent. Dat is een ‘werkmakelaar’ voor sociale arbeid. Het nieuwe centrum zorgt voor ongeveer 25 werkplekken voor mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening of participatiewet.

Minder afval, meer grondstoffen

Eerder sloten de gemeenten samen het Clean Tech Convenant, waarin werd afgesproken samen te werken aan het regionaal sluiten van grondstofketens en hergebruik te stimuleren. Voor papier en glas lukt dat bijvoorbeeld al goed: van uw oud papier wordt nieuw papier gemaakt. Van uw glazen flessen en potjes worden nieuwe flessen en potjes gemaakt. Dit allemaal binnen de grenzen van onze regio of van ons land.

Meer hergebruik

Textiel is de volgende keten waar gemeenten nu hard aan gaan werken. Voor het maken van textiel zijn veel grondstoffen nodig zoals wol, katoen of aardolie. Maar ook land, water, energie en bestrijdingsmiddelen. Het maken van uw wollen trui of katoenen broek heeft dus een grote milieu-impact. Die willen we omlaag brengen. Dat kan op twee manieren: hergebruik en recycling. Veel textiel wordt via kringloopwinkels opnieuw verkocht om gedragen te worden. Een goede zaak: het verlengt de levensduur van een product en maakt minder nieuwe producten nodig. Maar ook als iets niet meer draagbaar is, kunnen we nog veel materiaal recyclen door het goed te sorteren, te vermalen tot vezels en opnieuw te gebruiken. Het is om die reden belangrijk om alle kleding en ander textiel, ook wanneer het versleten of kapot  is, apart te houden van restafval en in te leveren via kledingcontainer of Best-tas. Alleen nat of sterk vervuild textiel is niet geschikt voor hergebruik of recycling.

Download hier het officiële persbericht.

Gepubliceerd op 02 februari 2018