17 december 2020 Gladheidsbestrijding: hoe doen we dat?

Gladheidsbestrijding: hoe doen we dat?

Zodra er gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dit gebeurt meestal ’s nachts, voordat de ochtendspits begint. Daarmee wordt gladheid zo veel mogelijk voorkomen in plaats van bestreden.

Wanneer wordt er gestrooid?

Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert de uitvoering van het strooibeleid volgens het gladheidspreventieplan van de gemeente. Daarbij wordt samengewerkt met de Provincie Gelderland. De provincie geeft aan wanneer er gestrooid moet worden op basis van een GladheidsMeldingSysteem. Zij maakt daarvoor gebruik van meetstations in de provincie.

Hoe wordt er gestrooid?

Bij het strooien worden eerst verbindingswegen en fietspaden tussen kernen en de omliggende plaatsen begaanbaar gehouden of gemaakt. Zo blijven de kernen bereikbaar voor hulpdiensten, het openbaar vervoer en voor andere weggebruikers. Ook ontsluitingswegen naar wijken en gevaarlijke locaties krijgen voorrang. De strooiwagens worden bevoorraad vanuit de steunpunten in Ruurlo en Warnsveld. Het zout is in grote hoeveelheden door de provincie ingekocht.

Wat kun u zelf doen bij gladheid?

Wordt u op de weg overvallen door gladheid, mist of sneeuw? Houd vooral afstand, pas uw rijtempo aan en neem geen risico’s. Geef ook strooiwagens de ruimte om het werk te doen, zo komt iedereen veilig thuis. Op voetpaden en trottoirs wordt niet gestrooid. De gemeente en Circulus-Berkel vragen inwoners en bedrijven om de eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Bijvoorbeeld door zand of zout te strooien en sneeuw op te ruimen.

Dichtstbijzijnde strooiroute

Wilt u weten waar de dichtstbijzijnde strooiroute is? De gemeentelijke strooiroutes vindt u op de   pagina gladheidsbestrijding. 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws