Er komen extra mogelijkheden voor het scheiden van afval in de buurt. Zo worden er meer milieuparkjes aangelegd en komen er containers voor het gescheiden inleveren van luiers.