Duurzame inzameling met de Renault Trucks D-Access Narrow Track

Onlangs heeft Circulus-Berkel als eerste partij in Nederland de Renault Trucks D-Access Narrow Track geïntroduceerd. Bijzonder aan het voertuig is de lage instap en zeer geringe breedte van slechts 2,25 meter. Daarnaast is het nieuwe inzamelvoertuig voorzien van elektrische belading waardoor het brandstofverbruik lager is en minder CO2 wordt uitgestoten. De truck wordt ingezet voor huis-aan-huis inzameling van gft en restafval in Deventer.   

Oscar Faber, hoofd Materieel Beheer, ziet veel voordelen van de nieuwe Renault Trucks D-Access. “We zochten een smalspoorvoertuig dat geschikt is om afval in te zamelen in nauwe straten en woonerven. Voorheen kochten we in zo’n geval een lichtere vuilniswagen die werd opgewaardeerd met een extra as. Het heavy duty chassis van de Renault Trucks D-Access daarentegen is af fabriek gebouwd op een hoog laadvermogen, is smaller dan al onze andere inzamelvoertuigen en geniet bovendien volledige garantie van de fabrikant.”

Manoeuvreerbaarheid

De nieuwe inzamelwagen heeft een totale breedte van 2,25 meter in combinatie met een Low Entry cabine. Dit houdt in dat er ruime plaatsen geboden worden aan vier medewerkers en tevens is de cabine voorzien van een busdeur aan de rechterzijde. Door de lage zit en het grote glasoppervlak biedt de doorloop cabine een zeer goed zicht rondom. Een onderzoek onder verschillende Low-Entry-voertuigen, uitgevoerd door de Loughborough Design School, wees uit dat de Renault Trucks D-Access met 18% boven het gemiddelde het beste scoorde op directe zichtbaarheid van voetgangers en fietsers.

Duurzame oplossing

De laatste jaren vinden veel positieve ontwikkelingen plaats in de reductie van het restafval. Doordat we steeds meer grondstoffen beter kunnen hergebruiken wordt er veel milieuwinst behaald. Ook in de wijze waarop de inzameling plaatsvindt wordt constant gezocht naar nieuwe duurzame oplossingen. De introductie van de Renault Trucks D-Access maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van afval naar grondstoffen waarin de inzameling op een meer milieuvriendelijke wijze verloopt.  

Samenwerking

De Olympus achterlader werd opgebouwd bij Terberg Matec, samen met Renault Trucks Nederland en Harbers Trucks Apeldoorn. Met deze dealer sloot Circulus-Berkel in 2013 een raamovereenkomst voor de levering van zware bedrijfswagenchassis en onderdelen. “Harbers Trucks biedt al jaren uitstekende ondersteuning aan onze werkplaats en lost voorkomende problemen snel en efficiënt op. We hebben daardoor ook alle vertrouwen in dit unieke concept van de Renault Trucks D-Access.”

Gepubliceerd op 06 februari 2018