01 januari 2017 Circulus-Berkel bouwt voor de toekomst

Circulus-Berkel bouwt voor de toekomst

Bouwen aan én voor de toekomst

Een afvalvrije maatschappij, een schone leefomgeving en een betrokken samenleving: samen met haar gemeenten, inwoners en partners bouwt Circulus-Berkel aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin iedereen een steentje bijdraagt. Maar soms bouwen we ook letterlijk, vóór de toekomst.

Nieuwbouw

Circulus-Berkel werkt in de regio zoveel mogelijk vanuit bestaande locaties en met bestaande faciliteiten. Toch is nieuwbouw soms gewenst. Omdat op een locatie bijvoorbeeld uitbreiding nodig is, faciliteiten verouderd en aan vervanging toe zijn of uit milieutechnische of logistieke overwegingen. Nieuwbouw vindt altijd plaats in een nauwe samenwerking met onze gemeenten en eventuele partners. Daarbij kiezen we voor kostenbewuste en duurzame bouwoplossingen.

Op de hoogte blijven

Op dit moment vindt nieuwbouw plaats binnen onze gemeenten Lochem en Doesburg. In het volgende kalenderjaar wordt ook in Deventer gestart met een nieuwbouwproject. We houden u graag van plannen en vorderingen op de hoogte via onze bouwpagina en fotoblogs.

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws