Bezoekers Deventer kunnen nu ook afval scheiden

Afval scheiden. Thuis doen we het allemaal.  Ook op veel scholen wordt inmiddels het afval gescheiden en leren leerlingen dat dat de gewoonste zaak van de wereld is. Vanaf nu is wordt het ook mogelijk om afval (en grondstoffen) in de buitenruimte gescheiden aan te bieden. Door zoveel mogelijk afval te scheiden, maken we het immers geschikt voor hergebruik en daardoor wordt het milieu minder belast.
Vanaf woensdag 3 mei kunnen bezoekers aan de binnenstad van Deventer hun (zwerf)afval gescheiden aanbieden in een aantal afvalbakken. Het is een pilot, maar als die succesvol verloopt worden er meer van deze afvalbakken geplaatst.

Tijdens de grote evenementen in Deventer plaatst Circulus-Berkel – in opdracht van de gemeente -altijd speciale containers voor diverse soorten afval en grondstoffen. Daarvan wordt goed gebruik gemaakt. Maar bezoekers die ‘gewoon’ en bezoekje aan de binnenstad brengen kunnen hun afval niet scheiden. Terwijl er toch ook veel PMD (Plastic, Metaal en Drankpakken) bij zit. Dat is een gemiste kans, want zo komt er materiaal bij het restafval terecht dat prima geschikt is voor hergebruik.
Daarom hebben de gemeente en Circulus-Berkel besloten om een proef te gaan doen met nieuwe afvalbakken. In de afvalbakken zitten twee aparte compartimenten: één voor restafval en één voor PMD. Daarmee kan een flink deel van het (zwerf)afval van bezoekers aan de binnenstad gescheiden worden.

Proef

Op vijf locaties worden in totaal zes nieuwe afvalbakken geplaatst. Twee verschillende soorten, zodat we in de komende maanden kunnen kijken welke bak het beste bevalt.  
Natuurlijk wordt het afval onderzocht om te kijken of het gewenste resultaat – een duidelijke scheiding van het afval en de grondstoffen  – daadwerkelijk wordt bereikt. Is dat het geval, dan komen er in het najaar bakken bij. Op den duur worden dan alle afvalbakken in de Deventer binnenstad vervangen door afvalbakken waarin het afval gescheiden kan worden.
Wethouder Frits Rorink (verantwoordelijk voor het afval- en grondstoffenbeleid) nam op woensdagmorgen 3 mei  de eerste van de nieuwe afvalbakken in gebruik.

Offensief tegen zwerfafval

‘We gaan een offensief voeren tegen zwerfafval en illegale dump van afval’, aldus wethouder Rorink. ‘Het is een grote ergernis van bewoners dat sommige mensen de afvalbakken in de stad volproppen met huishoudelijk afval of ander restafval. Daar zijn de bakken niet voor bedoeld. Dat weet iedereen ook wel, maar sommige mensen blijven het doen. En ja, die pakken we aan als we het zien, maar we zien nu eenmaal niet alles. De bakken die nu in de stad staan worden allemaal vervangen. De proef met deze bakken, waar PMD en restafval apart in kan, is bedoeld om te kijken of bezoekers van de stad het afval ook willen scheiden en welke bak daarvoor het beste is. Samen met de mensen van Cambio en Circulus-Berkel gaan we dat de komende tijd onderzoeken. Ik denk dat het wel gaat werken, dat doet het thuis tenslotte ook.’

DRTV maakte een item over de nieuwe afvalbakken

Gepubliceerd op 03 mei 2017