Vernieuwde Afvalvrij App nu live

Gebruikers van de Afvalvrij App wordt aangeraden de update te installeren. De huidige app zal geen data meer doorgeven.

Lay-out herzien, pushnotificatie verbeterd

De Afvalvrij App van Circulus-Berkel is vernieuwd.  De pushnotificatie-functie is verbeterd en de lay-out herzien. Gebruikers van de Afvalvrij App wordt aangeraden de update te installeren als het apparaat dat niet al vanzelf doet. De huidige app zal geen data meer doorgeven.

Met de Afvalvrij App kunnen inwoners nakijken wat de eerstvolgende inzameling is en de inzameldata per maand inzien. Ook bevat de Afvalvrij App informatie over

  • spelregels;
  • wat wel en niet bij een bepaalde afvalstroom  hoort;
  • openingstijden van het Recycleplein;
  • tips en waarschuwingen.

De informatie verloopt nu bovendien over een versleutelde verbinding.

Instellen pushnotificatie

De gebruiker kan zelf instellen of hij of zij een notificatie wilt ontvangen. Dat is een seintje dat de container aan de weg gezet moet worden. Het tijdstip waarop dit bericht ontvangen wordt, kan door de gebruiker zelf worden aangegeven bij Instellingen.

Pushnotificaties toestaan

Van belang daarbij is dat de gebruiker controleert of hij ook bij de algemene instellingen van het toestel heeft aangegeven dat pushnotificaties worden toegestaan voor deze app. Alleen wanneer dit op toestelniveau en op app-niveau is geregeld, kunnen notificaties worden doorgegeven.

Pushnotificatie kan niet direct worden uitgetest

Let erop dat pushberichten in het systeem vier uren van tevoren worden verzameld en klaargezet voor verzending; wie dus voor een inzameldag om 18.00 uur ingeeft om 19.00 uur een pushbericht te willen ontvangen, krijgt die de eerste keer niet; wel daarna.

Tip

Typ tussen postcode en huisnummer géén spatie, anders wordt het adres niet herkend.

Extra service

De app is beschikbaar voor Android- en iOS-toestellen. Bij Android heet de nieuwe versie 3.0; bij iOS-toestellen staat in de tekst versie 2.0. De Afvalvrij App is een extra service, en vervangt niet de uitgebreide informatie en digitale dienstverlening die is opgenomen op www.circulus-berkel.nl.

 Naar de Afvalvrij App in Itunes 

 Naar de Afvalvrij App in Google Play 

 

Gepubliceerd op 09 januari 2017