Eikenprocessierups: actieve bestrijding binnen en buiten de kernen

Eikenprocessierupsen: in de afgelopen zomers waren ze in steeds grotere getale aanwezig. Hoe herkent u de rups? Wat doen we zoal en wat kunt u zelf doen?

Preventie binnen de bebouwde kom

Eikenprocessierupsen maken nesten in eikenbomen en onder de grond: dichte spinsels met vervellingshuidjes en brandharen. De rupsen vervellen enkele malen maar zijn in augustus volgroeid. Ze ontpoppen zich dan tot nachtvlinder en veroorzaken geen overlast meer. Voor die tijd kan contact met de brandharen vervelende allergische reacties veroorzaken. Daarom behandelt Circulus-Berkel de eiken binnen de bebouwde kom ieder voorjaar met een biologisch bestrijdingsmiddel. Mochten er na behandeling nog processierupsen worden gesignaleerd dan worden deze weggezogen (curatieve bestrijding).

Aanpak buiten de bebouwde kom

De eikenprocessievlinder kwam voorheen vooral voor in Zuid-Europa. Door de opwarming rukt ze steeds verder op naar het noorden. Ook buiten de bebouwde kom zorgen de rupsen voor steeds meer overlast. Daarom is de preventieve bestrijding vorig jaar uitgebreid met locaties in het buitengebied. Worden op die plekken daarna toch nog nesten gesignaleerd? Dan worden ze alsnog curatief verwijderd (weggezogen).

De locaties zijn vastgesteld aan de hand van de gemeentelijke nota 'mobiliteit' en omvatten onder meer belangrijke school- en recreatieve fietsroutes. 

Wat kunt u zelf doen?

Ontdekt u de rupsen in uw eigen tuin? Schakel dan een gespecialiseerd bedrijf in voor de verwijdering. Mocht u eikenprocessierupsen in de openbare ruimte spotten dan kunt u dit aan ons doorgeven. Zie het kader in de kantlijn.  

Meer over de eikenprocessierups

Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Maar niet iedereen krijgt klachten, milde irritatie gaat binnen enkele dagen vaak over.

Toch is het goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Informatie over de eikenprocessierups en gezondheid vindt u op de website van het  RIVM  (informatie van de rijksoverheid).

 

Melding doorgeven

  • Signaleert u toch nog eikenprocessierupsen binnen de bebouwde kom? We ontvangen graag uw melding. De rupsen worden alsnog weggezogen.
  • Meldingen buiten de kom brengen wij in kaart; informatie die voor de gemeente van belang is bij het vaststellen van bestrijdingsbeleid. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.    

    Melding openbare ruimte 

 

Gepubliceerd op 09 april 2019