Eikenprocessierups: actieve bestrijding binnen en buiten de kernen

Eikenprocessierupsen: in de afgelopen zomers waren ze in steeds grotere getale aanwezig. In het afgelopen jaar nestelen de rupsen zich door een doge voorzomer ook nog lager in eikenbomen dan gebruikelijk. Om de ergste overlast te voorkomen voerde Circulus-Berkel BuitenRuimte in opdracht van de gemeente extra maatregelen uit in het buitengebied. Dit jaar gaan we de rups nog actiever te lijf. Wat doen we precies en wat kunt u zelf doen?

Preventie binnen de bebouwde kom

Eikenprocessierupsen maken nesten in eikenbomen en onder de grond: dichte spinsels met vervellingshuidjes en brandharen. De rupsen vervellen enkele malen maar zijn in augustus volgroeid. Ze ontpoppen zich dan tot nachtvlinder en veroorzaken geen overlast meer. Voor die tijd kan contact met de brandharen vervelende allergische reacties veroorzaken. Daarom behandelt Circulus-Berkel de eiken binnen de bebouwde kom ieder voorjaar met een biologisch bestrijdingsmiddel. Mochten er na behandeling nog processierupsen worden gesignaleerd dan worden deze weggezogen (curatieve bestrijding).

Aanpak buiten de bebouwde kom

De eikenprocessievlinder kwam voorheen vooral voor in Zuid-Europa. Door de opwarming rukt ze steeds verder op naar het noorden. Ook buiten de bebouwde kom zorgen de rupsen voor steeds meer overlast. Daarom is besloten de preventieve bestrijding in het voorjaar van 2018 uit te breiden met locaties in het buitengebied. Mochten op deze locaties vervolgens nog nesten worden gesignaleerd, dan worden ze alsnog curatief verwijderd (weggezogen).

In het buitengebied bestrijden we op zogenoemde 'hotspots' en langs belangrijke school- en recreatieve fietsroutes. 

Wat kunt u zelf doen?

Ontdekt u de rupsen in uw eigen tuin? Schakel dan een gespecialiseerd bedrijf in voor de verwijdering. Mocht u eikenprocessierupsen in de openbare ruimte spotten dan kunt u dit aan ons doorgeven. Zie het kader in de kantlijn.  

Meer over de eikenprocessierups

Contact met de brandharen kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken. Bij sommige mensen treden ernstige allergische reacties op. Maar niet iedereen krijgt klachten, milde irritatie gaat binnen enkele dagen vaak over.

Toch is het goed om te weten wanneer u zich bij een (huis)arts meldt. Informatie over de eikenprocessierups en gezondheid vindt u op de website van het  RIVM  (informatie van de rijksoverheid).

 

Melding doorgeven

Signaleert u eikenprocessierupsen in de openbare ruimte van Lochem?
Geef uw melding via WhatsApp, digitaal of telefonisch aan ons door.

 Contact 

Gepubliceerd op 10 juli 2017