02 december 2019 Aan- en afmelden noordelijk deel Apeldoorn

Aan- en afmelden noordelijk deel Apeldoorn

Apeldoorn - Huishoudens in laagbouw in het noordelijke deel van Apeldoorn gaan  binnenkort over op een andere manier van inzamelen. De waardevolle grondstoffen PMD halen we in de toekomst met een oranje container bij u op. Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. 

We gaan over enkele maanden aan de slag in de volgende stadsdelen en kernen: Noord, Noordoost, Centrum, West, Wenum, Wiesel, Beemte, Uddel en Hoog Soeren. Bewoners ontvangen informatie via (nieuws-)brieven.

In de eerste helft van november ontvangen de betrokken huishoudens in laagbouwwoningen een persoonlijke, adresgebonden planning die aangeeft

  • wanneer de oranje container wordt bezorgd en de grijze wordt opgehaald
  • wanneer u uw milieupas ontvangt
  • hoe u zich met uw persoonlijke code kunt aanmelden voor Recycleservice
  • hoe u zich met uw persoonlijke keuze kunt aanmelden voor de grijze container aan huis, luiercontainer in de buurt, of hoe u zich kunt afmelden voor de PMD-container.

U kunt zich vanaf nu aan- of afmelden met behulp van de persoonlijke code uit de nieuwsbrief.

 Ga naar aan- of afmelden grijze/luier/pmd-container 

Bewoners van hoogbouw worden later in het najaar geïnformeerd door middel van een brief.

Samen naar minder afval

Samen werken aan een duurzame, leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties. Minder afval, meer grondstoffen. Dat is de achtergrond van de beleidsnota Recycleservice 2025, die de gemeenteraad in 2017 heeft goedgekeurd.

Dit plan wordt nu gefaseerd in Apeldoorn uitgevoerd. In 2018 is gestart met alle zuidelijke stadsdelen en kernen. Nu is het noordelijke deel aan de beurt.

Meer afvalscheiding, minder restafval

Doel is om het restafval terug te brengen van 140 kg nu tot 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Het scheidingspercentage willen we verhogen van 66% nu tot 76% in 2025. Met goede voorzieningen en goede service is dit haalbaar! Minder restafval en meer service op grondstoffen, dat is onze gezamenlijke inzet.

 beknopt overzicht 

 meer info 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws