25 november 2019 Zandwegen kwetsbaar bij winterse omstandigheden

Zandwegen kwetsbaar bij winterse omstandigheden

De gemeente Lochem kent zo'n 140 kilometer zandweg. Prachtige wegen met een landschappelijke waarde, maar ook kwetsbare wegen. Ze zijn bijvoorbeeld niet berekend op hoge verkeersbelasting en -snelheden. Weersinvloeden als neerslag of vorst maken zandwegen bovendien extra kwetsbaar. Daarom is voor verkeer voorzichtigheid geboden.

Om de wegen te sparen vindt u hieronder enkele richtlijnen en tips. Zo willen we niet alleen de zandwegen begaanbaar houden, maar ook onveilige situaties voorkomen. 

Waarom richtlijnen voor winterweer?

Met richtlijnen voor het gebruik van zandwegen voorkomen we onveilige verkeerssituaties en verdere aantasting van het wegdek. Daarmee blijven de zandwegen ook in de wintermaanden begaanbaar.

Noodmaatregel soms noodzakelijk

Toch kan het zijn dat de verkeers- een weersinvloeden te groot worden en een zandweg korte tijd moet worden afgesloten. Met afsluiting voorkomen we onherstelbare schade en ongevallen.

Richtlijnen en tips

  • Bent u geen aanwonende? Probeer zandwegen zo veel mogelijk te mijden en kies een andere route.
  • Gebruik de hele weg in plaats van het spoor van voorgangers.
  • Blijf alert op de kwaliteit van de zandweg en pas uw snelheid aan.
  • Vraag (als aanwonende of bedrijf) bezoekers of leveranciers zo mogelijk buiten de zandweg te parkeren.

Graag houden we de zandwegen in onze gemeente samen met u veilig en begaanbaar.

Veelgestelde vragen

Ben ik als aanwonende bereikbaar bij noodsituaties?

  • Bij een wegafsluiting blijft de weg toegankelijk voor de nood- en hulpdiensten. Maar ook als een zandweg in slechte conditie is - en niet wordt afgesloten - weten nood- en hulpdiensten aanliggende adressen te bereiken. Hulpdiensten zijn van de situatie op de hoogte, het materiaal is daarop toegerust. NB Natuurlijk geldt voor iedere inwoner dat het verstandig is voorbereid te zijn op calamiteiten. Meer leest u op de pagina van de Rijksoverheid.

Wat als er geen sprake (meer) is van neerslag?

  • De zandwegen blijven kwetsbaar. Door hoge verkeersdruk en -snelheden worden natte zandwegen extra belast. Daarom vragen wij u ook dan rustig te rijden en indien mogelijk de zandwegen te mijden als doorgangsroute.

Wanneer voeren jullie reparaties uit?

  • De Hollandse weersomstandigheden maken groot effectief onderhoud maar vier maanden per jaar mogelijk; de periodes zonder wateroverlast, opdooi of droogte. In de overige maanden letten wij op de begaanbaarheid en wordt er - naast noodreparaties - continu gekeken hoe we de zandwegen begaanbaar houden zonder daarbij de constructie en het wegdek aan te tasten.

Wat kan ik (als aanwonende) verder doen in het behoud van een zandweg?

  • Met minder frequent gebruik van de wegen en een gepaste snelheid voorkomen we overbelasting en zware defecten, zoals kuilen en uitrijden van het wegprofiel. De BuitenRuimte-collega’s monitoren de conditie van de zandwegen zo goed mogelijk. Toch kan het zijn dat (extreem) weer en verkeer de weg in korte tijd aantasten en onbegaanbaar maken.

    Bent u aanwonende en signaleert u zo’n ernstige situatie? Uw melding helpt ons zo snel mogelijk actie te ondernemen en ongevallen te voorkomen.

   Contact 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws